Header Hintergrund

Jesteś spółką działającą w branży olejów mineralnych i chcesz kupić kwoty THG?

Chcesz uniknąć sankcji prawnych? W takim razie trafiłeś we właściwe miejsce!

Od 01.01.2022 r. właściciele pojazdów elektrycznych różnych typów w Niemczech mogą sprzedawać zaoszczędzone ilości CO2 jako kwotę redukcji emisji gazów cieplarnianych (kwota THG) firmom produkującym oleje mineralne. Dla operatorów publicznych punktów ładowania elektrycznego ma to zastosowanie już od 2018 r.
Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo jest również zobowiązane w ramach kontyngentu THG do redukcji zawartości gazów cieplarnianych w rocznych ilościach wprowadzanych na rynek paliw kopalnych, na Emissionshändler.com znajdą Państwo możliwość zorganizowania zakupu kontyngentu zarówno w formie spot, jak i z dostawą w późniejszym terminie. Napisz do nas!

Dlaczego firmy wydobywające oleje mineralne muszą przestrzegać limitu THG?

Kwota THG jest prawnym instrumentem ochrony klimatu, stosowanym w Niemczech od 2015 roku w celu zwiększenia udziału energii odnawialnej w sektorze transportu, a tym samym zmniejszenia szkodliwych dla klimatu emisji gazów cieplarnianych. Na początku 2015 r. kwota THG zastąpiła kwotę na biopaliwa jako poprzedni model.

Producenci olejów mineralnych i klienci indywidualni na jednym rynku!

Od 2021 r. właściciele pojazdów elektrycznych mogą oferować swoje zaoszczędzone emisje CO2 w postaci kwot THG firmom produkującym oleje mineralne, tak aby mogły one spełnić odpowiednie wymogi prawne nie tylko fizycznie poprzez dodanie biokwot do paliwa, ale także pod względem bilansowym.

Aby jednak nie każdy właściciel pojazdu elektrycznego lub operator stacji ładowania musiał indywidualnie oferować swój kontyngent THG koncernowi naftowemu, Emissionshändler.com przejmuje kupno i sprzedaż kontyngentów THG. W ten sposób około 90-120 dużych koncernów petrochemicznych, jako żądających kontyngentów, spotyka się z setkami tysięcy małych prywatnych właścicieli pojazdów elektrycznych oraz operatorów punktów ładowania (np. zakładów komunalnych) jako dostawców.

Dostawcy energii, którzy prowadzą stacje tankowania gazu ziemnego, mogą również otworzyć nowe źródło przychodów dzięki domieszce zakupionego lub wytworzonego we własnym zakresie odnawialnego biogazu ziemnego. Uzyskany w ten sposób kontyngent na biopaliwa można również sprzedać firmom produkującym oleje mineralne za pośrednictwem Emissionshändler.com.

Dlaczego warto kupować swoje kwoty od podmiotów zajmujących się handlem uprawnieniami do emisji

Poza ceną, zakup kwot THG to także przejrzystość, wiarygodność i znajomość rynku, a także stałe i pewne umowy na dostawy kwot THG na kolejne 12 miesięcy.
Tutaj Emissionshändler.com może również odwołać się do swojego solidnego doświadczenia z ostatnich 15 lat w handlu emisjami w UE. W szczegółach jest to:

  • Zakup i sprzedaż uprawnień do emisji (EUA) w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami EU-ETS dla ponad 200 operatorów zakładów (przedsiębiorstwa komunalne, przemysłowe i linie lotnicze) w Europie, w tym ich raportowanie do władz oraz przejęcie zarządzania rachunkami uprawnień.
  • Zakup i sprzedaż krajowych uprawnień do emisji (nEZ) jako handlowiec na giełdzie EEX w Lipsku w niemieckim systemie handlu emisjami nEHS dla ponad 50 tzw. operatorów rynku (przedsiębiorstwa komunalne, handlarze olejami mineralnymi, handlarze gazem płynnym, dostawcy gazu) w Niemczech wraz z ich raportowaniem do władz i przejęciem zarządzania rachunkami certyfikatów.
  • Handel dobrowolnymi certyfikatami redukcji emisji VER/CER (kredytami węglowymi) w międzynarodowym systemie handlu emisjami zgodnie z Protokołem z Kioto dla wielu średnich przedsiębiorstw w Niemczech, a także ich wsparcie w zakresie zrównoważonego rozwoju i kompensacji emisji CO2 poprzez naszą spółkę zależną Climate Company.

Zakup kwot ThHG na stronie Emissionshändler.com

Czy jesteś firmą z branży naftowej zainteresowaną zakupem kwot THG na okres do 15.04.2023 r.? W takim przypadku prosimy o kontakt z Emissionshändler.com drogą mailową lub telefonicznie pod numerem +49 30398872110.