Header Hintergrund

Zadania i obowiązki prawne operatora instalacji w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji

Zadania i obowiązki administracyjne operatora instalacji w UE są wielorakie, czasochłonne i podlegają wysokim karom.

Do najważniejszych zadań i obowiązków należy aktualny i prawidłowy sposób monitorowania emisji, określanie wielkości emisji, przedkładanie danych o przydziałach oraz prowadzenie zgodnego z prawem rachunku rejestrowego.

Wszystkie te zadania muszą być wykonywane z dużą starannością, zgodnie z wymogami prawnymi - tzn. w sposób zgodny z prawem - a w przedsiębiorstwach, których dotyczy obowiązkowy handel emisjami, jest to wykonywane przez pracowników z wielu różnych działów i oddziałów przedsiębiorstwa.