Header Hintergrund

EUA w cyklu

Certyfikaty EUA w europejskim systemie handlu emisjami EU-ETS pojawiają się i znikają zgodnie z określonymi przepisami.

Są one wydawane operatorom instalacji w okresach przydziału, w cyklach rocznych lub okresach handlowych i są przez nich umarzane zgodnie z roczną wielkością emisji, lub też zaoszczędzone. Mogą być one jednak również dobrowolnie anulowane lub umieszczone w rezerwie stabilności rynkowej.