Header Hintergrund

Pakiet BEHG: doradztwo i wsparcie w ramach BEHG

Zgodnie z nową ustawą o handlu emisjami paliw (BEHG) dystrybutorzy paliw są zdani na doradców ds. handlu emisjami z wieloletnim doświadczeniem, którzy mogą pomóc Państwu nie tylko w ustawieniu wewnętrznych procesów raportowania, ale także w określeniu i monitorowaniu wielkości emisji wprowadzanych na rynek paliw.

Usługi w pakiecie BEHG obejmują wstępne przygotowanie i aktualizacje wymaganego prawem planu monitorowania, jak również instalację wewnętrznych procesów, które służą do przygotowania rocznych raportów dla właściwego urzędu KOBiZE.

Usługi doradcze i wspierające wchodzące w skład pakietu BEHG dotyczą działań i obowiązków administracyjnych i nadzorczych, które mają być wykonywane przez dystrybutora. W szczególności są to: identyfikacja wszystkich paliw podlegających nEHS oraz ich wskaźników emisji, identyfikacja ewentualnych faktów podwójnego naliczania opłat i podwójnego liczenia, a także opracowanie i przygotowanie planów monitorowania i raportów emisji w platformie DEHSt.

W celu uzyskania szczegółowego opisu usług wchodzących w skład pakietu BEHG prosimy o kontakt.

Podmioty zobowiązane nEHS, które nie tylko chcą odciążyć się w obszarze administracyjnym, ale również dążą do ekonomicznie efektywnego i minimalizującego ryzyko podejścia w obszarze handlowym, zachęcamy do skorzystania z pakietu nEHS.