Header Hintergrund

Zadania w ramach EU-ETS

Dlaczego pakiety EU?

Przedsiębiorstwa uczestniczące w obowiązkowym Europejskim Systemie Handlu Emisjami (EU ETS) muszą stale monitorować i raportować swoje emisje co roku zgodnie z surowymi kryteriami.
Przedsiębiorstwa są zobowiązane do kompensowania swoich emisji poprzez zakup certyfikatów emisyjnych na wolnym rynku. Nabyte certyfikaty emisyjne muszą być przez spółki  ewidencjonowane w formie rejestru.

Wszystkie obowiązki spółek, które muszą być spełnione w kontekście raportowania, handlu uprawnieniami i zarządzania kontami rejestrowymi, są uregulowane w różnych europejskich i krajowych przepisach prawnych i wymagają starannej uwagi oraz terminowego, pełnego, przejrzystego i konsekwentnego wdrożenia przez spółki.
Przedsiębiorstwom, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków, grożą przyznane przez ustawodawcę możliwości sankcji w postaci poważnych niekorzystnych skutków ekonomicznych, które w zależności od wagi naruszenia obowiązku mogą zagrozić istnieniu przedsiębiorstwa.

Podejście do rozwiązań Emissionshändler.com®

Rozwój polityczny, innowacje prawne, jak również zmiany cen - my w Emissionshändler stale obserwujemy to wszystko dla Państwa i pomagamy Państwu skoncentrować się na Państwa głównych kompetencjach. Jako zewnętrzny przedstawiciel handlowy wspieramy Państwa w zarządzaniu Państwa kontem rejestrowym, odciążając w ten sposób Państwa zasoby ludzkie i pomagając zminimalizować ryzyko operacyjne.
Bardzo zróżnicowane, indywidualne potrzeby naszych klientów już dawno skłoniły nas do zaoferowania usług, które świadczymy w kontekście europejskiego handlu emisjami w systemie modułowym w zakresie zarządzania kontami rejestrowymi, doradztwa, informacji i handlu.
W ten sposób jesteśmy w stanie opracować ukierunkowane rozwiązania dla problemów czasowych, personalnych i technicznych naszych klientów.

W Emissionshändler.com® oferujemy przedsiębiorstwom uczestniczącym w europejskim handlu emisjami wszystkie informacje, doradztwo i usługi, których potrzebują, aby w europejskim handlu emisjami działać zgodnie z prawem i wykorzystywać pojawiające się możliwości optymalizacji ekonomicznej. Ze względu na nasze wieloletnie doświadczenie jako konsultantów w handlu emisjami w UE, postrzegamy siebie jako eksperta i sprawdzonego partnera w handlu emisjami.