Header Hintergrund

Pakiet nEHS: zarządzanie certyfikatami i prowadzenie rachunku w rejestrze

Dystrybutorzy paliw w krajowym systemie handlu emisjami (nEHS) polegają na partnerze z udokumentowanymi osiągnięciami w zakresie handlu emisjami, który nie tylko zarządza rejestrem, lecz także w każdej chwili szybko i bez komplikacji organizuje handel krajowymi uprawnieniami do emisji (nEZ) dopuszczonymi do nEHS.

Handlarze emisjami oferują zgodne z prawem i obarczone niskim ryzykiem zarządzanie rachunkami rejestrowymi, jak również ekonomiczne zarządzanie certyfikatami wszystkim zobowiązanym stronom nEHS w ramach swojego pakietu nEHS.

Usługi administracyjne i handlowe w pakiecie nEHS obejmują:

  • pomoc w złożeniu wniosku o otwarcie rachunku w Rejestrze nEHS
  • pomoc w rejestracji wszystkich pożądanych upoważnionych przedstawicieli i ich przypisanie do rachunku w rejestrze nEHS
  • ciągłe zgodne z prawem administrowanie rachunkiem w rejestrze nEHS jako zewnętrzny upoważniony przedstawiciel zgodnie z zasadą podwójnej kontroli
  • zapewnienie dostępu do rynku pierwotnego i wtórnego na korzystnych warunkach

Pomoc w złożeniu wniosku o otwarcie rachunku w rejestrze nEHS, rejestracji wszystkich żądanych i ich przyporządkowaniu do odpowiedniego rachunku w rejestrze, a także w rozliczeniu wszystkich przedstawicieli rachunku i rozliczeniu działalności handlowej.

Pakiet BEHG jest polecany podmiotom zobowiązanym nEHS, które nie tylko chcą odciążyć się w zakresie prowadzenia obrotu i konta rejestrowego, ale także chcą mieć ekonomicznie efektywne i minimalizujące ryzyko podejście w sprawozdawczości.