Header Hintergrund

Przekazanie EUA

Przekazywanie uprawnień do emisji jest głównym elementem systemu EU-ETS

Każdego roku, zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU-ETS), jako operator instalacji musisz umorzyć uprawnienia odpowiadające ilości emisji CO2, które wyemitowałeś w poprzednim roku i które zostały zapisane w Twoim rocznym raporcie na Twoim koncie w rejestrze, do właściwego organu KOBiZE do 30.04 każdego roku. Jeden certyfikat uprawnia do emisji odpowiada jednej tonie CO2.

Za każdy certyfikat, który nie zostanie zwrócony do 30 kwietnia, jesli dotyczy to Twojego przedsiębiorstwa w obowiązkowym systemie handlu emisjami UE zostanie nałożona kara w wysokości 100 euro.  Oczywiście nadal jesteś zobowiązany do przekazania brakujących certyfikatów w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty kary. Podobnie obowiązuje kara w wysokości 100 euro za tonę CO2, jeśli po złożeniu sprawozdania rocznego - które zostanie szczegółowo sprawdzone przez KOBiZE w ciągu 5 lat - zostaną wykryte błędy, które prowadzą do wyższej ilości emisji niż pierwotnie podana.

Ponieważ brak umorzenia uprawnień w terminie lub w pełnej wysokości może w konsekwencji kosztować kilkaset tysięcy euro, zarządzanie kontami rejestrowymi dla przedsiębiorstw przewidziane w EU ETS musi być prowadzone z najwyższą starannością.

Fakt, że uprawnienia EUA muszą być umorzone na rachunku rejestrowym do 30 kwietnia każdego roku nie jest niczym nowym dla Ciebie jako operatora w systemie EU ETS. Niemniej jednak, zawsze pojawiają się nowe i nieoczekiwane przeszkody, które mogą pojawić się dla operatorów i ich upoważnionych przedstawicieli.

  • Może się to zacząć od dostępu technicznego, który nie działa, jak np. awaria operatora komórkowego, słaby odbiór, numer telefonu komórkowego, który nie jest już zarejestrowany do dostępu, wygaśnięcie lub utrata danych uwierzytelniających, odmowa dostępu w sieci wewnętrznej itp.
  •  Może to być kontynuowane z niebezpieczną niepewnością ze strony upoważnionego przedstawiciela co do tego, jak i ile uprawnień ma być odstąpionych, kolejną zmianą oprogramowania w systemie rejestru lub niewystarczającym stanem rachunku z powodu dodatkowego odstąpienia, które ma być dokonane z powodu nadmiernego przydziału, lub nawet zamieszaniem co do tego, jaką rolę ma dany upoważniony przedstawiciel w systemie autoryzacji rejestru.
  •   Wreszcie może się to skończyć niedostępnością upoważnionego przedstawiciela z powodu urlopu, choroby, ale także wcześniejszego odejścia z firmy lub po prostu awarii lub niedostępności drugiego upoważnionego przedstawiciela, który również musi potwierdzić zwrot.

Wszystkie te przeszkody mają jedną wspólną cechę:

  • Nie są siłą wyższą, jak orzekł przed laty Europejski Trybunał Sprawiedliwości. A co za tym idzie, sankcja KOBiZE jest stała i najczęściej wprowadzi przedsiębiorcę w potężne kłopoty finansowe.

Warunkiem skutecznego odstąpienia jest nie tylko terminowy zakup uprawnień, ale przede wszystkim techniczny dostęp do systemu rejestrów, a przede wszystkim dobrze wyszkoleni i dyspozycyjni przedstawiciele kont, którzy biegle posługują się wadliwym oprogramowaniem systemu.

 

Jeżeli również Państwo jako osoba odpowiedzialna w Państwa przedsiębiorstwie są zdania, że wszystkie procesy związane z przekazywaniem uprawnień do emisji do KOBiZE wiążą się z dużą liczbą możliwych do uniknięcia ryzyk, możemy jedynie doradzić, aby powierzyć tę kwestię w ręce Emissionshändler.com, usługodawcy z wieloletnim doświadczeniem w kontekście handlu EUA i prowadzenia rachunków rejestrowych.

Przy umarzaniu uprawnień EUA w systemie EU ETS potrzebna jest w dużej mierze wiedza i doświadczenie upoważnionych przedstawicieli, ponieważ nie tylko operatywność systemu informatycznego, który jest sklasyfikowany jako słaby, stanowi problem, ale (nie)umorzenie uprawnień w ogóle stanowi główne ryzyko w systemie EU ETS dla każdego przedsiębiorcy.

Już same kwestie odpowiedzialności organów wykonawczych i pracowników Państwa przedsiębiorstwa - które zostały zbadane w opinii prawnej przez znaną kancelarię prawną BBH* - powinny być dla Państwa warte szukania alternatyw.

Jeśli następnie weźmie się pod uwagę problem obciążenia pracowników firmy dodatkowymi zadaniami i szkoleniami, to prowadzenie własnego konta ewidencyjnego jest już z reguły nieopłacalne.

Dlatego może mieć dużo sensu przekazanie ryzykownego procesu zarządzania kontem rejestrowym w EU ETS zewnętrznemu specjaliście, który od ponad 15 lat prowadzi tego typu usługi w EU ETS dla swoich klientów w wielu krajach europejskich.

Emissionshändler.com z przyjemnością oferuje Państwu swoje usługi w pakiecie kont CO2, który jest częścią naszego pakietu CO2 beztroski dla uczestników EU-ETS.

* Emissionshändler.com chętnie pokaże Państwu fragmenty tej wiedzy fachowej podczas osobistego spotkania w formie prezentacji. Prosimy o kontakt!