Header Hintergrund

Udany start w nEHS

Neuland BEHG - Eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete

Podlegasz nEHS, ale jeszcze nie zajmowałeś się tym tematem? Jesteś w trakcie pracy nad raportem emisji za ostatni rok sprawozdawczy i potrzebujesz pomocy? Musisz uczestniczyć w nEHS od 2023 roku?

Faktem jest, że poza normalną działalnością biznesową nie ma zbyt wiele miejsca na przygotowanie się do działań administracyjnych i handlowych, które idą w parze z nEHS.

Praca ta jest jednak pilnie potrzebna, jeśli nie chcesz, aby Twój udział w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji był znacznie droższy niż myślałeś.

Chcielibyśmy współpracować z Państwem w celu zapewnienia, że dodatkowe obciążenia finansowe i administracyjne wynikające z BEHG zostaną ograniczone do minimum dzięki dobremu przygotowaniu. Chętnie wesprzemy Cię w takich zadaniach, jak sprawdzenie portfela paliw, aby sprawdzić, czy ma on wpływ w rozumieniu BEHG, strukturyzacja wewnętrznych procesów firmy w celu spełnienia wymogów prawnych, sporządzanie planów monitorowania i raportów emisji oraz prowadzenie obowiązkowego konta rejestru nEHS. Nasze wsparcie pozwala optymalnie przygotować się na nowe wyzwania.