Header Hintergrund

Kim są uczestnicy obowiązkowego krajowego handlu emisjami?

Uczestnicy nEHS vs. uczestnicy EU-ETS

Jedną z najistotniejszych różnic pomiędzy krajowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (nEHS) a europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU-ETS) jest to, że w nEHS w handlu uprawnieniami do emisji uczestniczą nie te przedsiębiorstwa, które powodują emisje paliw (tzw. handel uprawnieniami do emisji na rynku niższego szczebla), ale raczej przedsiębiorstwa, które wprowadzają ciepło i paliwa do obrotu na poziomie handlu wyższego szczebla, gdzie powstaje podatek energetyczny (tzw. handel uprawnieniami do emisji na rynku wyższego szczebla).

Tak więc ponad 4000 uczestników nEHS to firmy zarówno z pierwszego, jak i ostatniego poziomu handlu. Należą do nich przede wszystkim

  • Sprzedawcy ropy naftowej
  • Sprzedawcy gazu skroplonego
  • Dostawcy gazu ziemnego i ciepła
  • Dostawcy i użytkownicy węgla
  • Importerzy
  • Rafinerie

Pomimo faktycznego rozdzielenia tych dwóch systemów, operatorzy instalacji, którzy już podlegają handlowi emisjami w ramach EU ETS, zostaną dotknięci przez nETS. W przypadkach, gdy instalacja podlegająca TEHG nabywa paliwa podlegające nEHS, istnieje podwójne obciążenie emisjami paliw zarówno w ramach BEHG, jak i TEHG.