Header Hintergrund

Rynek kontraktów terminowych - uzgodnić dziś, rozliczyć później

W transakcjach EUA przeprowadzanych na rynku terminowym, tzw. kontraktach futures lub forward, dochodzi dziś do porozumienia co do przyszłej daty dostawy i ceny do przyszłej zapłaty. Z reguły płatność dokonywana jest w dniu dostawy. Najczęściej handlowanym kontraktem terminowym na rynku CO2 jest kontrakt grudniowy, który jest dostarczany i opłacany około połowy grudnia.

Szczególną cechą jest możliwość uniknięcia fizycznego wykonania transakcji poprzez wcześniejsze zamknięcie pozycji, tj. zawarcie odpowiedniej transakcji kompensacyjnej i wypłata różnicy finansowej.