Header Hintergrund

Jak pracujemy - Co nas wyróżnia

Emissionshändler.com® różni się pod wieloma względami od swoich konkurentów w dziedzinie doradztwa i handlu. Jesteśmy przedsiębiorstwem handlowym, usługowym i doradczym, które oferuje swoje usługi małym i średnim uczestnikom handlu emisjami w UE w czterech przejrzystych pakietach, jak również w dwóch pakietach w krajowym handlu emisjami paliw.

Zasadniczo uważamy, że korzystne źródła zakupu i specjalne doradztwo handlowe w zakresie rzeczywistego handlu CO2 (zakup, sprzedaż, wymiana jako transakcja spot) oferuje potencjał ekonomiczny, który jest niedoceniany przez wielu operatorów instalacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym pakiecie handlowym.

Doradztwo w zakresie CO2 w obszarze prawnych obowiązków sprawozdawczych i prezentacyjnych, takich jak raport roczny CO2, zgłoszenie działalności, plan monitorowania, jak również w zakresie optymalizacji instalacji, efektywności energetycznej i ucieczki emisji wymaga wysokiego poziomu kompetencji zawodowych i wiedzy fachowej, co jest bardzo korzystne dla wielu operatorów instalacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym pakietem doradczym.

Informacje CO2 o nowych regulacjach prawnych władz krajowych i na poziomie UE wymagają od uczestników handlu emisjami coraz większej i stałej uwagi, aby prawidłowo i terminowo wypełniać wszystkie zobowiązania prawne. Odpowiednie informacje są oferowane uczestnikom handlu uprawnieniami do emisji w formie pakietu informacyjnego

Zgodne z prawem i wolne od ryzyka zarządzanie kontem rejestrowym jest największym wyzwaniem dla operatorów instalacji od czasu reformy rozporządzenia 389/2013 w sprawie rejestrów. Ryzyko występujące tam w zarządzaniu kontem CO2 może szybko osiągnąć 7-cyfrowe kwoty z powodu błędu ludzkiego lub technicznego. Więcej informacji na ten temat w naszym pakiecie kont.