Header Hintergrund

Przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące nEHS

Ustawa o krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ustawa o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - wersja BEHG z 09.11.2022 r.)

2. poprawka do ustawy o handlu uprawnieniami do emisji paliw z 09.11.2022 r. (obowiązuje dla drugiego etapu od 01.01.2023 r.)

Rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o handlu uprawnieniami do emisji (Rozporządzenie w sprawie handlu uprawnieniami do emisji BEHV z 17.12.2020)

Rozporządzenie w sprawie raportowania emisji zgodnie z ustawą o handlu uprawnieniami do emisji za lata 2021 i 2022
(Rozporządzenie w sprawie raportowania emisji 2022 - EBeV 2022 z 17.12.2020)

Rozporządzenie w sprawie raportowania emisji zgodnie z ustawą o handlu uprawnieniami do emisji paliw na lata 2023-2030 - EBeV_2030 z dnia 21.12.2022 r. (obowiązuje dla drugiego etapu od 01.01.2023 r.)

Rozporządzenie w sprawie środków mających na celu zapobieganie wyciekom dwutlenku węgla poprzez krajowy handel uprawnieniami do emisji paliw (rozporządzenie w sprawie wycieków dwutlenku węgla BEHG - BECV z 21.07.2021 r.) dla przedsiębiorstw z niektórych sektorów dotkniętych dopłatą cenową BEHG

Rozporządzenie w sprawie podwójnego bilansowania BEDV z 27.01.23 dla przedsiębiorstw objętych EU ETS, na które ma wpływ dopłata cenowa BEHG w Niemczech