Header Hintergrund

Wymagania techniczne dotyczące gromadzenia i przekazywania sprawozdań w aplikacjach pomocowych EU-ETS i BECV

VPS i QES - niezbędne narzędzia

Przedsiębiorstwa zobowiązane do przestrzegania przepisów w ramach unijnego handlu emisjami oraz przedsiębiorstwa wnioskujące w ramach wniosku o dotację zgodnie z rozporządzeniem BEHG w sprawie wycieku węgla BECV, jak również rozporządzeniem w sprawie podwójnego bilansowania zgodnie z BEDV są prawnie zobowiązane do komunikowania się z DEHSt za pośrednictwem wirtualnej poczty (VPS).
VPS jest oprogramowaniem, za pomocą którego można przesyłać sprawozdania i wnioski do DEHSt oraz otrzymywać zapytania. W celu przekazania dokumentów należy je podpisać elektronicznie w sposób bezpieczny pod względem prawnym tzw. kwalifikowanym podpisem elektronicznym (QES). Z prawnego punktu widzenia QES jest równoważny z podpisem odręcznym.

Wypełnione plany monitorowania, raporty emisji i inne dane wymagane przez KOBiZE są przekazywane za pośrednictwem VPS do DEHSt w celu weryfikacji. To samo dotyczy wniosków w ramach BECV w kontekście krajowego offsetu cen węgla. W celu przekazania dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (QES). Przedsiębiorstwa podlegające obowiązkowi przestrzegania przepisów, a także przedsiębiorstwa, które mogą mieć zwróconą przez państwo część pośrednio poniesionych kosztów CO2, muszą same założyć VPS. Ponieważ jest to oprogramowanie z 2005 r., dostęp do skrzynek pocztowych VPS można uzyskać tylko lokalnie i osobiście. W czasach pracy mobilnej, częstszych zmian personelu i rozwiązań chmurowych, administrowanie tą skrzynką pocztową jest dla wielu firm wyzwaniem technicznym i wysokim ryzykiem przeoczenia karanych terminów.

Bezpieczne pod względem prawnym korzystanie z VPS wymaga również posiadania karty podpisu osobistego w połączeniu z kompatybilnym czytnikiem kart inteligentnych. Tylko kwalifikowane, podpisane elektronicznie wnioski są akceptowane przez KOBiZE jako prawnie wiążące.

 

Poprzez autoryzację VPS firmy Emissionshändler.com przedsiębiorstwo zapewnia, że po stronie systemu, w zakresie personelu, technologii i miejsca (pracy) stworzone są warunki do bezpiecznej pod względem prawnym i terminowej komunikacji z KOBiZE.

Emissionshändler.com przesyła wymagane prawem sprawozdania i wnioski do KOBiZE z prawnie bezpiecznym podpisem. Ponadto Emissionshändler.com informuje przedsiębiorstwo o wszelkich zapytaniach, w razie potrzeby w terminie wyznaczonym przez KOBiZE, lub odpowiada na nie samodzielnie dla przedsiębiorstwa w ramach innych, zawartych już umów o doradztwo.

W ten sposób przedsiębiorstwo jest w stanie przenieść na Emissionshändler.com ryzyko operacyjne wynikające z technicznych warunków ramowych lokalnych, osobistych skrzynek pocztowych, długich terminów dostawy kart do podpisu, ewentualnego braku kompatybilności karty do podpisu, skrzynki pocztowej i czytnika kart chipowych, wymagań technicznych, które należy stworzyć na komputerze używanym do podpisu (instalacja i aktualizacja oprogramowania) oraz ograniczonej ważności kart do podpisu.

Pytania i problemy związane z systemem, które powstaną po stronie przedsiębiorstwa w związku z VPS, zostaną, jak pokazuje doświadczenie, wyjaśnione przez Emissionshändler.com w odpowiednim czasie dwustronnie z KOBiZE.

Emissionshändler.com zapewnia, że w każdej chwili istnieją warunki wstępne, aby móc terminowo przesyłać do KOBiZE plany monitorowania, raporty emisyjne, wnioski o rekompensaty i inne elektronicznie podpisane dane, których żąda DEHSt.

 

Chciałbyś przekazać czynności administracyjne w ramach VPS? Szukasz odpowiedzialnego i rzetelnego partnera, działającego na rynku od 2005 roku, który przejmie przekazywanie podpisanych elektronicznie wniosków do KOBiZE oraz monitorowanie skrzynki pocztowej VPS w przypadku zapytań z KOBiZE? Skontaktuj się z nami, a my niezwłocznie prześlemy Ci ofertę umowy dostosowaną do Twojej sytuacji. Prosimy o kontakt z nami!