Header Hintergrund

Zespół Emissionshändler.com

Zespół Emissionshändler.com składa się ze sprawdzonych ekspertów w dziedzinie handlu emisjami UE, którzy od 2005 roku zajmują się wszystkimi istotnymi aspektami handlu emisjami UE z szeroką bazą klientów w dziedzinie usług komunalnych, dostawców energii i przemysłu.

Specjaliści Emissionshändler.com wspierają i prowadzą naszych klientów w rozwoju wszystkich wewnętrznych procesów i struktur sprawozdawczych w celu wypełnienia regularnych obowiązków sprawozdawczych, aż do zarządzania rejestrem i samego handlu uprawnieniami, w tym rozwoju strategii zakupów i zaopatrzenia, a także zarządzania portfelem.

Każdy z naszych menedżerów jest specjalistą w swojej dziedzinie. Poniżej chcielibyśmy przedstawić nasz główny zespół oraz jego najbliższych współpracowników. Inni niezależni doradcy, a także pracownicy działu IT, księgowości finansowej i doradztwa podatkowego tworzą rozszerzoną grupę pracowników i są dostępni, aby odpowiedzieć na pytania naszych klientów.

Kierownictwo

 • Matthias Brendel, od 2019 r. w Emissionshändler.com® jako konsultant
 • Od 2021 r. pełni funkcję dyrektora zarządzającego w Emissionshändler.com® i szefa działu BEHG Fuel Emissions Trading Act.
 • 1981 - 2018 Kierownik produkcji, kierownik operacyjny, kierownik ds. jakości/środowiska/energii europejskiej grupy cukrowniczej
 • 2005 - 2018 Kierownik Działu Handlu Emisjami w Grupie
 • Działalność w niepełnym wymiarze godzin jako biegły rewident TEHG w GUTcert Berlin

Kierownictwo

 • Michael Kroehnert, maj 2005 Założyciel Emissionshändler.com®
 • Funkcja Partner Zarządzający Emissionshändler.com®
 • 1998-2000 Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, pierwszy niezależny dostawca energii w Niemczech, Ares Energie AG
 • 2001-2002 Szef Sprzedaży i Marketingu DACH, oprogramowanie do handlu energią, giełdy, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
 • 2005 Założenie Climate Company

Dyrektor Zarządzający Polska

 • Małgorzata Nielepiec, od 2008 roku związana z Emissionshändler.com® jako konsultant.
 • Funkcja Dyrektor Zarządzający CO2 handel dla Polski, szef handlu-emisjami.pl
 • 2004-2007 Niezależny wykonawca dystrybucji produktów technicznych dla GE General Electric w Polsce
 • 2001-2003 Właściciel agencji generalnej dla dużego amerykańskiego towarzystwa ubezpieczeń na życie w Toruniu/Polsce

Doradca TEHG UE ds. handlu uprawnieniami do emisji

 • Prof. Otfried Voigt, od 2006 w Emissionshändler.com® jako konsultant
 • Funkcja Starszy Konsultant TEHG UE Handel Emisjami
 • Konsultant UE ds. handlu uprawnieniami do emisji w G+P GmbH
 • 2000-2005 Profesura w dziedzinie energii wiatrowej w Chinach
 • 1981 - 2000 Dyrektor wykonawczy działu elektrowni Siemens/KWU

Sprzedawca CO2 w EU-ETS i nEHS

 • Nico Fip, z Emissionshändler.com® od 2019 roku jako handlowiec CO2
 • Kierownik działu handlu emisjami
 • Pracuje w sektorze energetycznym od 2010 r.
 • Główne obszary działalności handel, zarządzanie portfelem i wycena

Doradca ds. handlu emisjami TEHG/BEHG

 • Thomas Frankenfeld, od 2020 r. w Emissionshändler.com® jako konsultant
 • Funkcja Konsultant ds. TEHG, handel emisjami w UE
 • 1990-2017 Kierownik zakładu w cukrowni Aarberg i członek zarządu Schweizer Zucker.
 • 1980-1990 Konsultant branżowy w zakresie technologii cukrowniczych i technik pomiarowych w Braunschweig, Niemcy

Rozwój działalności TEHG / BEHG

 • Philipp Heilmann, odpowiedzialny za TEHG, BEHG w Emissionshändler.com® od 2022 r.
 • Funkcja Dyrektor ds. rozwoju działalności; Upoważniony sygnatariusz
 • 2018 - 2022 Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej DZ Bank
 • 2014 - 2022 Grupa DZ BANK - ostatnio Dyrektor Departamentu Zarządzania Doradztwem DZ PRIVATBANK
 • 2011 - 2014 Landesbank Berlin - Podwójny dyplom z administracji biznesowej - Bachelor of Arts HWR Berlin

Tworzenie stron internetowych, TYPO3, Sklepy

 • Heinrich Pegelow, odpowiedzialny za systemy IT, sklepy internetowe w Emissionshändler.com® od 2010 roku.
 • Kierownik działu informatyki
 • 2010-2015 Niezależny pracownik w dziale IT
 • 2005 Założenie Oranto Web Development
 • 2000 - 2006 Studia ekonomiczne, dyplom ukończenia studiów

Młodszy doradca BEHG ds. handlu uprawnieniami do emisji

 • Julius Dochow, od 2021 r. w Emissionshändler.com® jako konsultant
 • Funkcja Młodszy konsultant BEHG w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji nEHS
 • 2021 - 2022 Konsultant ds. sprzedaży w Climate Company w dobrowolnym systemie handlu emisjami
 • 2019 - 2021 Kierownik biura w MST Büroinnovation, wewnętrzny dział sprzedaży

Zarządzanie sekretariatem

 • Agnieszka Barczewska, z Emissionshändler.com® / Climate Company® od 2021 r. Sekretariat i Dział Dokumentów Klimatycznych
 • Funkcja Zarządzanie sekretariatem
 • 2009-2014 Sprzedaż handlu emisjami w Polsce w Emissionshändler.com, Berlin
 • 2001-2008 Studia z zakresu historii Europy, licencjat/magister

Zarządzanie jakością / Dobrowolny handel emisjami

 • Robert Nenninger, od 2021 r. w Emissionshändler.com® / Climate Company® w obszarze dobrowolnego handlu emisjami
 • Stanowisko Młodszy konsultant ds. zarządzania jakością / zrównoważonego rozwoju
 • 2017-2021 Licencjat z fizyki i muzyki (podwójny kierunek) na Uniwersytecie w Edynburgu
 • 2019-2020 Rok za granicą na Uniwersytecie Waseda w Tokio