Header Hintergrund

Zarządzanie certyfikatami w systemie handlu uprawnieniami do emisji UE

Operatorzy instalacji w UE posiadają rachunek w Rejestrze dla swojej instalacji w Europejskim Systemie Handlu Emisjami (EU ETS), na którym zarządzane są unijne uprawnienia do emisji (EUA). Odbywa się to za pośrednictwem UE oraz przedstawicieli rachunku wyznaczonych przez operatora, którzy mogą lub muszą przeprowadzać różne transakcje w ciągu roku.

W szczególności chodzi o monitorowanie przydziałów bezpłatnych uprawnień z UE, umarzanie uprawnień do UE oraz przekazywanie uprawnień przychodzących i wychodzących (kupno/sprzedaż) na rachunku rejestru.

Każdy z tych trzech obszarów wymaga szczególnej uwagi ze strony operatora i jego przedstawicieli w celu uniknięcia poważnych niekorzystnych skutków ekonomicznych, tj. uzyskania optymalnych i jak najbardziej wystarczających bezpłatnych przydziałów, a przede wszystkim uniknięcia błędów w rozliczeniach, które w przeciwnym razie pociągają za sobą karę w wysokości 100 euro za tonę CO2.