Wymagania techniczne dotyczące rejestrowania i przesyłania raportów w systemie nEHS

Platforma DEHS (KOBiZE) i podpis elektroniczny QES

W maju 2022 r. KOBiZE uruchomił nową "Platformę KOBiZE". Platforma KOBiZE to internetowa aplikacja portalowa, z której z jednej strony wszystkie firmy podlegające obowiązkowi zgodności z nEHS muszą korzystać jako systemu gromadzenia danych dla wszystkich przygotowywanych raportów i wniosków, a z drugiej strony służy jako narzędzie do ostatecznego przesyłania tych dokumentów do KOBiZE w formie podpisanej elektronicznie.

Gdy tylko wszystkie dane wymagane dla odpowiednich raportów i wniosków zostaną wprowadzone do formularzy elektronicznych, można je przesłać do KOBiZE za pośrednictwem platformy. W celu przesłania dokumenty muszą być podpisane prawnie bezpiecznym podpisem elektronicznym. Ten tak zwany kwalifikowany podpis elektroniczny (QES) jest prawnie równoważny podpisowi odręcznemu.

W przyszłości wypełnione plany monitorowania, raporty emisji i inne dane wymagane przez KOBiZE będą przesyłane do KOBiZE w celu weryfikacji za pośrednictwem platformy KOBiZE. W celu przesłania dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (QES). Podczas gdy wymagania administracyjne dotyczące przesyłania dokumentów do KOBiZE muszą być spełnione przez dystrybutora na samej platformie KOBiZE, QES wymaga posiadania karty do podpisu i kompatybilnego czytnika kart chipowych.

Administrując dostępem do platformy KOBiZE przez Emissionshändler.com, firma zapewnia, że warunki wstępne są tworzone po stronie systemu, tak aby wszystkie osoby, które mają działać jako osoby kontaktowe lub jako użytkownicy z uprawnieniami do zapisu w trakcie gromadzenia danych oraz tworzenia i przesyłania raportów, mogły wykonywać odpowiednie zadania w ramach przypisanych im ról. Ciągłe utrzymywanie profilu organizacji jest zapewnione przez Emissionshändler.com jako użytkownika. Pytania i problemy związane z systemem, które pojawią się ze strony firmy podczas korzystania z platformy, a które ze względu na nowość aplikacji nie będą pozbawione doświadczenia, są niezwłocznie wyjaśniane przez Emissionshändler.com dwustronnie z KOBiZE.

Emissionshändler.com oferuje przejęcie zadania podpisu elektronicznego dla firmy. Umożliwia to firmie przeniesienie na Emissionshändler.com ryzyka operacyjnego wynikającego z długiego czasu dostawy kart do podpisu, możliwego braku kompatybilności między kartą do podpisu a czytnikiem kart chipowych, wymagań technicznych, które należy spełnić na komputerze używanym do podpisu (instalacja oprogramowania i aktualizacje) oraz ograniczonej ważności kart do podpisu. Emissionshändler.com zapewni, że warunki wstępne są spełnione przez cały czas, aby móc terminowo wysyłać plany monitorowania, raporty emisji i inne dane podpisane elektronicznie wymagane przez KOBiZE do KOBiZE.

Chciałbyś przejąć czynności administracyjne w ramach platformy KOBiZE? Szukasz odpowiedzialnego i rzetelnego partnera, który przejmie za Ciebie przesyłanie podpisanych elektronicznie raportów do KOBiZE. Skontaktuj się z nami, a niezwłocznie prześlemy Ci ofertę umowy.

Więcej informacji na temat: Monitorowanie i raportowanie w nEHS/BEHG