Header Hintergrund

Wymagania techniczne dotyczące rejestrowania i przesyłania raportów w systemie nEHS

DEHS-Plattform und die elektronische Signatur QES

W maju 2022 r. DEHSt uruchomił nową "Platformę DEHSt". Platforma DEHSt to internetowa aplikacja portalowa, z której z jednej strony wszystkie firmy podlegające obowiązkowi zgodności z nEHS muszą korzystać jako systemu gromadzenia danych dla wszystkich przygotowywanych raportów i wniosków, a z drugiej strony służy jako narzędzie do ostatecznego przesyłania tych dokumentów do DEHSt w formie podpisanej elektronicznie.

Gdy tylko wszystkie dane wymagane dla odpowiednich raportów i wniosków zostaną wprowadzone do formularzy elektronicznych, można je przesłać do DEHSt za pośrednictwem platformy. W celu przesłania dokumenty muszą być podpisane prawnie bezpiecznym podpisem elektronicznym. Ten tak zwany kwalifikowany podpis elektroniczny (QES) jest prawnie równoważny podpisowi odręcznemu.

W przyszłości wypełnione plany monitorowania, raporty emisji i inne dane wymagane przez DEHSt (KOBiZE) będą przesyłane do DEHSt (KOBiZE) w celu weryfikacji za pośrednictwem platformy DEHSt (KOBiZE). W celu przesłania dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (QES). Podczas gdy wymagania administracyjne dotyczące przesyłania dokumentów do DEHSt (KOBiZE) muszą być spełnione przez dystrybutora na samej platformie DEHSt (KOBiZE), QES wymaga posiadania karty do podpisu i kompatybilnego czytnika kart chipowych.

Administrując dostępem do platformy DEHSt (KOBiZE) przez Emissionshändler.com, firma zapewnia, że warunki wstępne są tworzone po stronie systemu, tak aby wszystkie osoby, które mają działać jako osoby kontaktowe lub jako użytkownicy z uprawnieniami do zapisu w trakcie gromadzenia danych oraz tworzenia i przesyłania raportów, mogły wykonywać odpowiednie zadania w ramach przypisanych im ról. Ciągła konserwacja profilu organizacji jest zapewniona przez Emissionshändler.com jako użytkownika. Pytania i problemy związane z systemem, które pojawią się ze strony firmy podczas korzystania z platformy, a które ze względu na nowość aplikacji nie będą pozbawione doświadczenia, są niezwłocznie wyjaśniane przez Emissionshändler.com dwustronnie z DEHSt (KOBiZE).

Emissionshändler.com oferuje przejęcie zadania podpisu elektronicznego dla firmy. Umożliwia to firmie przeniesienie na Emissionshändler.com ryzyka operacyjnego wynikającego z długiego czasu dostawy kart do podpisu, możliwego braku kompatybilności między kartą do podpisu a czytnikiem kart chipowych, wymagań technicznych, które należy spełnić na komputerze używanym do podpisu (instalacja oprogramowania i aktualizacje) oraz ograniczonej ważności kart do podpisu. Emissionshändler.com zapewni, że warunki wstępne są spełnione przez cały czas, aby móc terminowo wysyłać plany monitorowania, raporty emisji i inne dane podpisane elektronicznie wymagane przez DEHSt (KOBiZE) do DEHSt (KOBiZE).

Chciałbyś przejąć czynności administracyjne w ramach platformy DEHSt (KOBiZE)? Szukasz odpowiedzialnego i rzetelnego partnera, który przejmie za Ciebie przesyłanie podpisanych elektronicznie raportów do DEHSt (KOBiZE). Skontaktuj się z nami, a niezwłocznie prześlemy Ci ofertę umowy.

Więcej informacji na temat: Monitorowanie i raportowanie w nEHS/BEHG