Header Hintergrund

Rynek pierwotny - skąd pochodzą uprawnienia EUA?

Wszystko za darmo - to było kiedyś!

Uprawnienia do emisji (EUA) są albo wydawane bezpłatnie przez UE przedsiębiorstwom objętym handlem uprawnieniami do emisji w ramach procedur przydziału, albo sprzedawane na aukcji po kosztach. W aukcjach może wziąć udział każda firma.
W celu ustanowienia zasady aukcji jako podstawowej procedury przydziału uprawnień, od rozpoczęcia handlu uprawnieniami do emisji w 2005 r. stopniowo ograniczano bezpłatne przydziały. W międzyczasie ponad 50 % certyfikatów jest wydawanych w drodze aukcji.
Zasadniczo, jeżeli przedsiębiorstwo nie może pokryć swojego zapotrzebowania na EUA w drodze bezpłatnego przydziału, musi nabyć brakujące EUA w drodze aukcji lub na rynku wtórnym.

Rynek wtórny - obrót uprawnieniami

Rynek EUA

Po wprowadzeniu uprawnień do emisji do obrotu przez UE, można nimi handlować. Każdy, zarówno osoba fizyczna, jak i firma, która otworzyła rachunek w rejestrze UE, może kupować i sprzedawać EUA, niezależnie od tego, czy sama jest objęta systemem EU ETS, czy nie.
Handel na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla może odbywać się bezpośrednio między kupującym a sprzedającym lub poprzez giełdy pośredniczące lub innych pośredników.
Chociaż wszystkie EUA mają te same właściwości i dlatego są wymienne, na rynkach handluje się różnymi produktami EUA, które różnią się pod względem czasu dostawy i płatności.