Header Hintergrund

Sprawozdanie dotyczące danych o przydziale

Przydziały dostosowywane dynamicznie

W trakcie składania wniosku o przydział można wnioskować o przydział dla każdego elementu przydziału. Historyczny wskaźnik działalności elementu sprawozdania odpowiada średniej arytmetycznej jego rocznych wskaźników działalności w odpowiednim okresie referencyjnym. Dla czwartego okresu rozliczeniowego okresy odniesienia są następujące:

  • Pierwszy okres rozliczeniowy (2021-2025): średnia z lat 2014-2018.
  • Drugi okres rozliczeniowy (2026-2030): średnia z lat 2019-2023.

Jednakże po otrzymaniu przez operatora systemu jego przydziału, nie jest on stały przez lata. Automatyczne redukcje lub zwiększenia przydziału mogą mieć miejsce w ramach corocznych przeglądów. Podstawą tego przeglądu jest sprawozdanie dotyczące danych w sprawozdaniach, które operator systemu przygotowuje w dniu 31 marca każdego roku.

Sprawozdanie na temat danych dotyczących przydziału jest zestawieniem danych operacyjnych mających na celu dostarczenie informacji na temat zmian we wskaźnikach działalności elementów przydziału.  Automatyczne korekty przydziału są dokonywane w każdym przypadku, gdy dwuletni średni wskaźnik działalności zgłoszony w sprawozdaniu na temat danych dotyczących przydziału odbiega o więcej niż 15 % od historycznego wskaźnika działalności odnotowanego we wniosku o przydział. Nowe dostosowanie w tym samym kierunku w okresie przydziału jest dokonywane jedynie wtedy, gdy nowo ustalona wartość jest ponownie przekroczona lub nieosiągnięta o co najmniej 5 %. Jedynie w przypadku ponownego spadku wartości poniżej progu 15 % przywracane jest pierwotne uprawnienie do bezpłatnego przydziału.
Celem KOBiZE jest dostosowanie przydziału bezpłatnych uprawnień do aktualnego, rzeczywistego stanu pracy instalacji, a tym samym do zapotrzebowania na uprawnienia.

Aby zapobiec fałszywym zachętom w kontekście stosowania wskaźników emisyjności opartych na cieple lub paliwie, nie dokonuje się automatycznej korekty przydziału, jeżeli operator instalacji może udowodnić, że spadek wskaźnika działalności jest spowodowany wzrostem wydajności lub jeżeli operator instalacji może udowodnić, że zwiększonemu wskaźnikowi działalności nie towarzyszy wzrost produkcji, lecz jest on spowodowany pogorszeniem wydajności.