Header Hintergrund

Plan monitoringu w III i IV okresie rozliczeniowym

KOBIZE ma Cię na oku!

Operatorzy instalacji wiedzą, że na początku każdego okresu rozliczeniowego należy przedłożyć plan monitoringu do urzędu KOBiZE.
Plan monitorowania jest podstawą dla całego monitorowania emisji. Stanowi on podstawę dla sprawozdań przygotowywanych corocznie: sprawozdania dotyczącego danych na temat rozdziału uprawnień oraz rocznego sprawozdania na temat emisji CO2.

W planie monitorowania prowadzący instalację musi zapisać i opisać sposób postępowania przy określaniu rocznej wielkości emisji CO2. Zastosowane przyrządy i metody pomiarowe, procedura dokumentowania danych oraz pracownicy odpowiedzialni za odpowiednie działania to tylko niektóre z wielu punktów, które należy wymienić w raporcie.

Plan monitorowania musi być aktualizowany za każdym razem, gdy w obiekcie planowane są znaczące zmiany. Od 2020 r. KOBiZE wymaga również, aby zmiany w planie monitorowania były zatwierdzane z wyprzedzeniem, zanim staną się istotne dla obliczenia emisji.

W maju 2020 r. KOBiZE po raz pierwszy określiło, że plan monitorowania dla 4. okresu rozliczeniowego 2021-2025 musi być złożony w systemie zarządzania formularzami.
Naruszenie obowiązku składania dokumentów może skutkować karą grzywny w wysokości do 50.000 euro.
Dalsze informacje na temat planu monitorowania znajdują się w punkcie menu Wiedza o emisjach/Plan monitorowania.

Plan monitorowania musi być zawsze kompletny, poprawny i spójny. Doświadczenie pokazuje, że wymagana przez KOBiZE precyzja w obchodzeniu się zarówno z danymi technicznymi, jak i administracyjnymi, stwarza wielu firmom poważne problemy, zwłaszcza przy sporządzaniu planu monitorowania po raz pierwszy.

Błędnie lub niekompletnie wymienione metody w planie monitorowania będą zatem skutkować nie tylko brakiem zatwierdzenia przez KOBiZE, ale w najgorszym przypadku spowodują również możliwe do uniknięcia dodatkowe obciążenie finansowe z powodu kar nałożonych przez władze.

Oprócz dotychczasowych wymogów prawnych dotyczących planu monitorowania, w czwartym okresie rozliczeniowym pojawią się dodatkowe wymogi, które spowodują konieczność aktualizacji i dostosowania istniejącego planu monitorowania do czwartego okresu rozliczeniowego.

Obowiązek sprawozdawczy nie jest związany z otrzymaniem bezpłatnego przydziału, tzn. plan monitorowania musi być przygotowany nawet bez bezpłatnego przydziału.

Jeśli potrzebują Państwo konkretnej pomocy przy pierwszym tworzeniu, aktualizacji lub zasadniczym przeglądzie Państwa planu monitorowania, prosimy o niezwłoczny kontakt z Emissionshändler.com®. Zapewnimy, że Państwa plan monitorowania jest zgodny z aktualnymi wymaganiami KOBiZE.

Przeglądamy i sprawdzamy listę punktów pomiarowych, schemat zakładu, aktualną matrycę organizacyjną, raport metodyczny z wniosku o przydział, badamy ostatnie raporty z audytu weryfikatora i bierzemy pod uwagę wiele innych czynników dotyczących zakładu, tak aby stworzyć kompletny i spójny plan monitorowania.

Następnie zajmujemy się często czasochłonną komunikacją z Państwa weryfikatorem w ramach procesu weryfikacji, jak również wprowadzaniem wszystkich danych do specjalnego Systemu Zarządzania Formularzami. Wszystko, co pozostaje do zrobienia, to przesłanie wypełnionego planu monitorowania do KOBiZE za pośrednictwem wirtualnej poczty.

Twój plan monitorowania nie jest już aktualny? Musisz uwzględnić zmiany z poprzedniego roku w zaktualizowanej wersji w grudniu? Masz znaczącą zmianę w ciągu roku, która musi być natychmiast zgłoszona do KOBiZE w wymaganym formularzu?

Nie możesz tracić czasu, ponieważ najpierw musisz uzyskać wymagane prawem zatwierdzenie planu monitorowania, zanim będziesz mógł wdrożyć swoją poprawkę techniczną?   

Jak tylko przedstawią nam Państwo swoje konkretne zapytanie, niezwłocznie przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę. Nie wahaj się z nami skontaktować!
Emissionshändler.com® chętnie zrewiduje dla Państwa plan monitorowania dla 4. okresu rozliczeniowego.