DEHSt (KOBiZE) Rozprawa na podstawie §21 BEHG w sprawie egzekwowania obowiązku zgłaszania i wydawania certyfikatów

W ostatnich miesiącach DEHSt (KOBiZE) kontynuował przetwarzanie pierwszego roku sprawozdawczego 2021 w krajowym handlu emisjami. Podczas gdy DEHSt (KOBiZE) kiedyś zgłosił 4 000 dotkniętych przedsiębiorstw, gdy wprowadzono krajowy handel emisjami, około 1 700 przedsiębiorstw zgłosiło emisje i umorzyło uprawnienia za rok sprawozdawczy 2021. Teraz firmy, co do których istnieje podejrzenie, że nie wywiązały się z obowiązku raportowania i umarzania uprawnień - a musi być ich całkiem sporo - są proszone o złożenie oświadczenia w formie pisma (przykład tutaj). Firmy nie powinny w żadnym wypadku traktować tego żądania lekceważąco, ponieważ zgodnie z § 21 BEHG jest to przesłuchanie, które może skutkować poważnymi wykroczeniami administracyjnymi. Konieczne jest szybkie i przemyślane działanie, zwłaszcza jeśli okaże się, że firmy, do których skierowano pismo, były w rzeczywistości prawnie zobowiązane do raportowania emisji i umarzania krajowych uprawnień do emisji. Nawet jeśli z perspektywy czasu często nie można całkowicie uniknąć sankcji, ponieważ niewiedza nie chroni przed karą, to szybkie nadrobienie zaległości w ewentualnym postępowaniu o wykroczenie administracyjne często wpływa na złagodzenie kary.
Emissionshändler.com chętnie wspiera przedsiębiorstwa w takiej sytuacji szybko, fachowo i bez biurokracji. W najlepszym przypadku okazuje się, że adresowane przedsiębiorstwo postąpiło prawidłowo, ponieważ nie jest ono podmiotem odpowiedzialnym w myśl BEHG. Dalsze informacje są dostępne na stronie Mail Emissionshändler.com.

Emissionshändler.com uruchamia w pełni kompleksową usługę VPS od 01.02.2023!

Przedsiębiorstwa zajmujące się handlem emisjami w UE, które podlegają compliance, muszą obsługiwać swoją komunikację elektroniczną z organem KOBiZE za pośrednictwem wirtualnej poczty (VPS) i opatrywać każdy wysyłany dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym (QES).
Dzięki temu systemowi nie ma nic bardziej irytującego niż niemożność złożenia wypełnionych dokumentów na czas z powodu problemów technicznych lub niemożność spełnienia żądań przesłanych przez urząd, ponieważ minął termin i dokumenty nie znajdują się już w dostępnej skrzynce pocztowej.
Od teraz Emissionshändler.com zajmie się założeniem i administracją Państwa skrzynki pocztowej VPS w KOBiZE, łącznie z pełną obsługą QES z własną kartą podpisu. Krótką informację można pobrać tutaj.

Odzyskaj podwójnie wypłacone dopłaty BEHG zgodnie z BEDV już teraz!

Jeśli materiały palne i paliwa zostały dostarczone do przedsiębiorstwa w ramach EU ETS w latach 2021 i 2022, a przedsiębiorstwo uiściło również dopłatę do CO2 zgodnie z BEHG, to teraz może to powtórzyć w całości. Ustawa o regulacji podwójnego rozliczania BEDV została uchwalona pod koniec stycznia 2023 roku. W samą porę, aby odzyskać dopłaty zapłacone w 2021 roku. Termin upływa 31 marca 2023 r. Wniosek o zwrot dopłat za 2022 r. należy wtedy złożyć do 31 lipca 2023 r.

Złóż wniosek już teraz o dotację BECV na rok 2022!

Krajowy system handlu emisjami nEHS nakłada na wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe dopłatę do emisji CO2. Wiele przedsiębiorstw przemysłowych z określonych sektorów może odzyskać do 60% dodatkowych kosztów w formie dotacji BECV! Coroczny proces składania wniosków został ponownie rozpoczęty. Wniosek musi zostać złożony do 30.06.2023. Wszystkie informacje na temat aktualnej dotacji i sposobu ubiegania się o nią można znaleźć w naszym piśmie przewodnim 02-2023.

Rozpoczął się drugi etap programu BEHG dla paliw stałych i olejów specjalnych

Firmom z branży węglowej, innych paliw stałych i olejów specjalnych itp. których dotyczy druga faza ustawy o handlu emisjami paliw (BEHG) od 01.01.2023 r. oferujemy atrakcyjny pakiet BEHG CO2 beztroski składający się z części administracyjnej i handlowej.

Tutaj można złożyć zapytanie o ofertę na pakiet administracyjny BEHG.