Header Hintergrund

Cena CO2 w handlu krajowym ponownie gwałtownie wzrasta do 40 euro/nEZ

Już wiadomo: niemiecki rząd podjął na początku sierpnia 2023 r. decyzję o znacznym podniesieniu ceny CO2 za tankowanie paliw kopalnych i ogrzewanie w przyszłym roku. Oczekuje się, że cena wzrośnie do 40 euro za tonę od 1 stycznia, w porównaniu z obecną ceną 30 euro za tonę. Wcześniej rząd federalny rozważał podniesienie ceny CO2 do 45 euro w 2024 r., ale zostało to odrzucone. Dalsze planowane kroki zakładają, że w 2025 r. cena wzrośnie do 50 euro za tonę, a w kolejnym roku nawet do 65 euro za tonę. Nie jest jeszcze jasne, czy zamiast tego w 2026 r. nastąpi faza pływająca 55-65 euro. Środki te mają na celu zwiększenie kosztów zużycia paliw kopalnych i stworzenie zachęt do stosowania bardziej przyjaznych dla środowiska alternatyw w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcia celów klimatycznych.

Generowanie certyfikatów CO2 dla klientów prywatnych i biznesowych

Cała gama ofert biznesowych, wieloletnia udana i holistyczna działalność na rynku CO2, a także nasza nazwa Emissionshändler.com  sprawiły, że skontaktowało się z nami wiele zainteresowanych stron z rynku prywatnego i rynku handlu uprawnieniami do emisji. W szczególności dotyczy to ciągłych zapytań o generowanie certyfikatów CO2.
Dla zainteresowanych osób prywatnych i firm zebraliśmy tutaj aktualne informacje.

Koks opałowy i węgiel - określenie obowiązku BEHG

Nie ma prostych zasad dotyczących paliw takich jak koks i węgiel oraz ich ewentualnego obowiązku BEHG, jak to zwykle ma miejsce w przypadku gazu i ropy naftowej. Niestety, kwestia obowiązku podatkowego od energii - a następnie obowiązku BEHG - prowadzi jedynie do ograniczonego rezultatu. Jest to niebezpieczny i stresujący stan rzeczy dla firm, których może to dotyczyć, ponieważ w najgorszym przypadku obowiązek BEHG jest ustalany dopiero dwa lata później przez Niemiecki Urząd Handlu Emisjami (DEHSt). Wykroczenia administracyjne i sankcje, a także duże straty finansowe są wówczas konsekwencją dla danej firmy.


Emissionshändler.com pokazuje, w jaki sposób firma może szybko i łatwo zidentyfikować obowiązek BEHG na swojej specjalnej stronie poświęconej koksowi i węglowi.

Emissionshändler.com uruchamia w pełni kompleksową usługę VPS od 01.02.2023!

Firmy zobowiązane do przestrzegania przepisów w handlu emisjami w UE muszą przetwarzać swoją komunikację elektroniczną z organem KOBiZE za pośrednictwem wirtualnej poczty VPS i opatrywać każdy wysyłany dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym (QES).
Dzięki temu systemowi nie ma nic bardziej irytującego niż niemożność złożenia wypełnionych dokumentów na czas z powodu problemów technicznych lub niemożność spełnienia żądań przesłanych przez urząd, ponieważ minął termin i dokumenty nie znajdują się już w dostępnej skrzynce pocztowej.
Od teraz Emissionshändler.com zajmie się założeniem i administracją Państwa skrzynki pocztowej VPS w KOBiZE, łącznie z pełną obsługą QES z własną kartą podpisu. Krótką informację można pobrać tutaj.

Rozpoczął się drugi etap programu BEHG dla paliw stałych i olejów specjalnych

Firmom z branży węglowej, innych paliw stałych i olejów specjalnych itp. których dotyczy druga faza ustawy o handlu emisjami paliw (BEHG) od 01.01.2023 r. oferujemy atrakcyjny pakiet BEHG CO2 beztroski składający się z części administracyjnej i handlowej.

Tutaj można złożyć zapytanie o ofertę na pakiet administracyjny BEHG.