Header Hintergrund

Sprawozdanie dotyczące emisji

Ważne, ale czy słuszne?

Operatorzy instalacji wiedzą, że na początku każdego roku do 31 marca należy złożyć w urzędzie KOBiZE roczne sprawozdanie na temat emisji CO2.
Roczne sprawozdanie CO2 jest zestawieniem wszystkich zużytych ilości paliw i ich emisji CO2.

W oparciu o aktualny plan monitorowania zatwierdzony przez KOBiZE, musisz zatem wymienić wszystkie paliwa kopalne i biogenne spalone przez Twój zakład w poprzednim roku i określić wynikające z tego emisje CO2.

Pracę należy rozpocząć na początku grudnia, na podstawie danych o paliwie od stycznia do listopada. Jednakże, pracę nad raportem emisji należy rozpocząć najpóźniej na początku stycznia, kiedy dostępny jest ostatni rachunek za energię z poprzedniego roku.

Składając roczne sprawozdanie CO2, wypełniasz swój obowiązek poinformowania KOBiZE o wielkości emisji w poprzednim roku, jak również o składzie i wskaźnikach emisji stosowanych paliw. Jakość sprawozdania rocznego CO2 musi być zgodna z wymogami prawnymi, tzn. muszą być spełnione kryteria dokładności, kompletności i spójności.
Roczne sprawozdanie CO2 jest weryfikowane przez zleconą przez Państwa organizację audytorską zgodnie z zasadą czterech par oczu.

Równolegle do sprawozdania dotyczącego danych o przydziałach należy zadbać o to, aby sprawozdanie dotyczące emisji również trafiło do KOBiZE w odpowiednim czasie. Raport o emisjach musi zostać złożony w KOBiZE do 31 marca.

Brak sprawozdania, jak również nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie sprawozdania może skutkować karami pieniężnymi w wysokości do 500.000 euro oraz blokadą konta w rejestrze od 1 kwietnia.

Jeśli potrzebujesz konkretnej pomocy przy przygotowaniu Twojego sprawozdania z emisji w okresie styczeń-marzec każdego roku, skontaktuj się z nami.

Emissionshändler.com chętnie przejrzy i oceni Państwa dane i przygotuje raport emisji na podstawie zatwierdzonego planu monitorowania. Ewentualne niezgodności, które mogą powstać z powodu brakujących wartości pomiarowych, zmiany paliwa lub innych osobliwości eksploatacyjnych, zostaną przez nas zidentyfikowane, przeanalizowane i skorygowane przy pomocy niezbędnej wiedzy technicznej.

Po wprowadzeniu wszystkich danych do systemu zarządzania formularzami (FMS) KOBiZE i ponownym sprawdzeniu spójności danych, koordynujemy działania z weryfikatorem, który następnie zazwyczaj musi tylko przetransferować raport w ramach swojej organizacji weryfikacyjnej.

Po pomyślnej weryfikacji wystarczy wysłać raport o emisji do KOBiZE za pośrednictwem wirtualnej poczty.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu swojego raportu emisyjnego (raportu rocznego CO2) lub chciałbyś przekazać kompletne prace związane z raportowaniem usługodawcy, skontaktuj się z nami. Opisz swoje zapytanie, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Nie wahaj się z nami skontaktować!