Witamy na Emissionshändler.com®.

Eksperci w zakresie doradztwa i handlu CO2

Emissionshändler.com oferuje przedsiębiorstwom usługi handlowe, serwisowe i doradcze związane z europejskim handlem emisjami.
W tym celu wyspecjalizowaliśmy się w usługach informacyjnych, które umożliwiają średnim i mniejszym operatorom instalacji angażowanie się w handel emisjami zgodnie z prawem.
Naszym głównym serwisem jest regularnie publikowany Emissionsbrief, do którego można się tutaj bezpłatnie zarejestrować.

Uczestnicy BEHG niemecki Handel CO2

Od 01.01.2021 CO2 będzie miał w Niemczech swoją cenę! Ustawą o handlu emisjami paliw BEHG  (BEHG: ustawa o handlu emisjami paliw) objęci są dostawcy gazu i przemysł olejów mineralnych, o ile nabywają gaz i paliwa bez podatku i wprowadzają je do obrotu. Więcej informacji tutaj.

Do niemieckiego handlu emisjami
Nasze produkty i usługi w handlu emisjami

Emissionshändler.com® jako przedsiębiorstwo handlowe, doradcze i usługowe kupuje i sprzedaje certyfikaty emisyjne, doradza przedsiębiorstwom w handlu emisjami TEHG i BEHG i przejmuje ich istotne procesy jako zewnętrzny usługodawca. Więcej informacji tutaj.

Operatorzy zakładów w handlu emisjami UE

Od 2005 r. handel emisjami jest obowiązkowy w krajach UE dla dostawców energii i większości sektorów przemysłowych. Każdy, kto spala paliwa kopalne w ramach TEHG, musi kupić certyfikaty EUA na wolnym rynku, chyba że przyznano mu wystarczającą ilość bezpłatnie.

Cena CO2 ponad 55 euro - nie ma już pieniędzy na zakup EUA - Czy operatorzy zalegający z umorzeniami są w ogóle karani?

Emissionshändler.com® zasygnalizował to już w ostatnim liście informacyjnym: coś się szykuje w Europie Wschodniej. Teraz podwyżki cen wyeliminowały z rynku prawie 5-krotnie większą liczbę operatorów instalacji - czy nie?

Nasza seria o fali bankructw operatorów w EU ETS, która obejmuje 5 wydań o emisjach, wydobywa na światło dzienne coraz więcej niewiarygodnych szczegółów. Oprócz ogromnego wzrostu cen od pewnego czasu można zaobserwować cztery różne zjawiska, które podważają podstawy systemu EU-ETS. Są to nie tylko operatorzy, którzy nie są w stanie dłużej płacić cen certyfikatów i w związku z tym bankrutują z powodu sankcji, ale także przypadki, w których operatorzy zakładów uprawiają hazard lub odkładają wpływy ze sprzedaży certyfikatów do własnej kieszeni, a następnie ewentualnie ubiegają się o pomoc państwa i ją otrzymują.

Od lat istnieją również operatorzy zakładów przemysłowych i energetycznych "pracujący", którzy z zasady nie umarzają uprawnień i są w sposób oczywisty chronieni przez odpowiednie państwo, lub są wspierani przez państwo w zdobywaniu uprawnień. Wszystkie te i inne niespójności w naturalny sposób podważają system EU ETS, chwieją jego integralnością, a także powodują poważne zakłócenia konkurencji.

Po wstępnym przyjrzeniu się dramatycznym zmianom cen w niniejszym wydaniu News- Emisje 05-2021, przyglądamy się obecnym sankcjom, które obecnie (powinny!) dotknąċ co najmniej 100 operatorów w UE. Aktualne dane statystyczne dotyczące tego, którzy operatorzy w poszczególnych krajach nie wypełnili swoich zobowiązań na rok 2020 i w jakim stopniu, można znaleźć na stronie 7 niniejszego listu w sprawie emisji.

 

Aktualności

Przedsiębiorstwa komunalne z elektrociepłowniami i ciepłowniami o mocy poniżej 20 MW, dostawcy gazu i duzi sprzedawcy olejów mineralnych, jak również operatorzy zbiorników są objęci nowym krajowym systemem handlu emisjami nEHS od stycznia 2021 roku. Informacje, szkolenia i bieżące informacje można znaleźć tutaj.

Do najnowszych wiadomości
Wiedza na temat emisji

Handel emisjami jest na ustach wszystkich, najpóźniej po rozpoczęciu krajowego handlu emisjami nEHS w Niemczech od stycznia 2021 roku. Wszystkie informacje na temat europejskiego i niemieckiego systemu handlu emisjami TEHG i BEHG można znaleźć w naszej Wikipedii CO2.

O nas

Zespół Emissionshändler.com® zajmuje się handlem emisjami w Europie od 2005 roku. Z siedziby naszej firmy w Berlinie działamy jako doradcy i handlowcy w zakresie obowiązkowego/dobrowolnego handlu emisjami w Niemczech (BEHG) i Europie (TEHG).