Header Hintergrund

Witamy na Emissionshändler.com

Eksperci w zakresie doradztwa i handlu CO2

Emissionshändler.com oferuje przedsiębiorstwom handel, serwis i doradztwo w zakresie obowiązkowego krajowego handlu emisjami w Niemczech i obowiązkowego europejskiego handlu emisjami.
Specjalizujemy się w usługach, które umożliwiają średnim i małym przedsiębiorstwom prowadzenie handlu emisjami zgodnie z prawem.
Naszym głównym serwisem jest regularnie publikowany Emissionsbrief, do którego można się tutaj bezpłatnie zarejestrować.

Termin BEHG dla planu monitorowania upływa 31.10.2023 r. - VallJet we Francji: udane oszustwa związane z CO2 od 2012 r.

Do 31.10.2023 r. każda firma w krajowym systemie handlu emisjami musi przedłożyć swój plan monitorowania. Można to zrobić w wersji uproszczonej lub zwykłej i przedłożyć DEHSt do przeglądu.
Fakt, że zgłoszenie musi zostać przeprowadzone w dość złożonym technicznym systemie informatycznym, został szerzej wyjaśniony w niniejszym Emissionsbrief 08-2023 od Emissionshändler.com, po tym, jak został on już wstępnie przedstawiony w poprzednim wydaniu 07-2023.
W dzisiejszym Emissionsbrief zamykamy również naszą serię dotyczącą naruszeń zgodności w lotnictwie europejskim oświadczeniem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej.

UE decyduje o dalszym niedoborze certyfikatów EUA - Krytyka taksonomii UE w odniesieniu do energii jądrowej i gazu ziemnego

Dalsza redukcja wolumenów EUA w ramach EU ETS, która została ogłoszona przez Komisję Europejską pod koniec lipca i w pełni wpłynie już na rok kalendarzowy 2024, budzi obawy operatorów elektrowni. Nie tylko trzeba będzie kupować więcej, ponieważ mniej zostanie przydzielonych, ale można również oczekiwać, że w rezultacie wzrosną ceny EUA.
To, czy i w jaki sposób obniżenie obecnego limitu i rozszerzenie EU ETS o wysyłkę od 2024 r. spowoduje wzrost cen, przeanalizujemy ponownie na podstawie dostępnych obecnie ostatecznych danych.
Rozważając możliwe skutki cenowe, nie należy zapominać, że UE już w maju 2023 r. zdecydowała, że bezpłatna alokacja i umorzenie uprawnień do emisji zostaną przesunięte z lutego/kwietnia na czerwiec/wrzesień.
W naszym niniejszym liście emisyjnym 09-2023 nie tylko analizujemy możliwe przesunięcia rocznej krzywej cenowej wynikające z tego faktu, ale także rozpoczynamy naszą serię artykułów na temat energii pierwotnej gazu i energii jądrowej, które nagle mają zostać określone jako "zielone" zgodnie z taksonomią UE.

shutterstock_1084374197_Emissionsbriefe.jpg
Aktualności

Przedsiębiorstwa komunalne posiadające elektrociepłownie i ciepłownie o mocy poniżej 20 MW, dostawcy gazu, sprzedawcy LPG i sprzedawcy węgla są dotknięci nowym krajowym systemem handlu emisjami nEHS. Informacje, szkolenia i aktualne informacje można znaleźć tutaj.

shutterstock_1439893583_ueber_uns.jpg
Wiedza na temat emisji

Handel emisjami dotarł do naszego społeczeństwa w każdej postaci i jest na ustach wszystkich. Wszystkie informacje na temat europejskiego, niemieckiego i dobrowolnego handlu emisjami (neutralność klimatyczna) znajdą Państwo w naszym punkcie menu EU Emissions Knowledge.

Emissionswissen.jpg
O nas

Zespół Emissionshändler.com® zajmuje się handlem emisjami w Europie od 2005 roku. Z siedziby naszej firmy w Berlinie działamy jako doradcy i handlowcy w zakresie obowiązkowego/dobrowolnego handlu emisjami w Niemczech (BEHG) i Europie (TEHG).

Listy z wydaniami od 2006 do 2016 znajdują się w archiwum