Witamy na Emissionshändler.com®.

Eksperci w zakresie doradztwa i handlu CO2

Emissionshändler.com oferuje przedsiębiorstwom usługi handlowe, serwisowe i doradcze związane z europejskim handlem emisjami.
W tym celu wyspecjalizowaliśmy się w usługach informacyjnych, które umożliwiają średnim i mniejszym operatorom instalacji angażowanie się w handel emisjami zgodnie z prawem.
Naszym głównym serwisem jest regularnie publikowany Emissionsbrief, do którego można się tutaj bezpłatnie zarejestrować.

Uczestnicy BEHG niemecki Handel CO2

Od 01.01.2021 CO2 będzie miał w Niemczech swoją cenę! Ustawą o handlu emisjami paliw BEHG  (BEHG: ustawa o handlu emisjami paliw) objęci są dostawcy gazu i przemysł olejów mineralnych, o ile nabywają gaz i paliwa bez podatku i wprowadzają je do obrotu. Więcej informacji tutaj.

Do niemieckiego handlu emisjami
Nasze produkty i usługi w handlu emisjami

Emissionshändler.com® jako przedsiębiorstwo handlowe, doradcze i usługowe kupuje i sprzedaje certyfikaty emisyjne, doradza przedsiębiorstwom w handlu emisjami TEHG i BEHG i przejmuje ich istotne procesy jako zewnętrzny usługodawca. Więcej informacji tutaj.

Operatorzy zakładów w handlu emisjami UE

Od 2005 r. handel emisjami jest obowiązkowy w krajach UE dla dostawców energii i większości sektorów przemysłowych. Każdy, kto spala paliwa kopalne w ramach TEHG, musi kupić certyfikaty EUA na wolnym rynku, chyba że przyznano mu wystarczającą ilość bezpłatnie.

Przewidywany szokujący scenariusz na poziomie 40 Euro / EUA już jest - Zmiany na koncie w rejestrze mogą zaniepokoić operatorów

Operatorzy średniej wielkości instalacji, którzy nie odebrali jeszcze swoich EUA w związku z opłatą za kwiecień 2021 r., z niedowierzaniem patrzą na stale rosnącą krzywą ceny EUA, która pnie się w coraz wyższe rejony cenowe.

Ale i pozostali uczestnicy rynku, zwłaszcza operatorzy, którzy chcieli szybko kupować na kolejne lata IV okresu rozliczeniowego mimo zasobów na koncie certyfikatów, przecierają oczy ze zdumienia. Z drugiej strony, fundusze i spekulanci zacierają ręce, bo ich plan obstawiania wzrostu cen sprawdza się doskonale. Jedyną zaskakującą rzeczą w tym rozwoju jest to, że ten rozwój cen był tak przewidywalny jak amen w kościele: po pierwsze, z powodu informacji od krajowych organów rejestrujących w grudniu 2020 r. o niewyko-rzystaniu EUA 4 do umorzenia, a po drugie, z powodu kilku innych czynników, które były znane już w połowie grudnia 2020 r. Dotychczasowy rozwój cen, jak również jego perspektywy na następne dwa miesiące komentuje Emissions-händler.com® w swoim aktualnym News-emisje 02-2021, który również bardziej szczegółowo omawia zmiany w rejestrze EU-ETS i podkreśla ich najważniejsze zmiany.

Aktualności

Przedsiębiorstwa komunalne z elektrociepłowniami i ciepłowniami o mocy poniżej 20 MW, dostawcy gazu i duzi sprzedawcy olejów mineralnych, jak również operatorzy zbiorników są objęci nowym krajowym systemem handlu emisjami nEHS od stycznia 2021 roku. Informacje, szkolenia i bieżące informacje można znaleźć tutaj.

Do najnowszych wiadomości
Wiedza na temat emisji

Handel emisjami jest na ustach wszystkich, najpóźniej po rozpoczęciu krajowego handlu emisjami nEHS w Niemczech od stycznia 2021 roku. Wszystkie informacje na temat europejskiego i niemieckiego systemu handlu emisjami TEHG i BEHG można znaleźć w naszej Wikipedii CO2.

O nas

Zespół Emissionshändler.com® zajmuje się handlem emisjami w Europie od 2005 roku. Z siedziby naszej firmy w Berlinie działamy jako doradcy i handlowcy w zakresie obowiązkowego/dobrowolnego handlu emisjami w Niemczech (BEHG) i Europie (TEHG).