Header Hintergrund

Pakiet VPS do bezpiecznej komunikacji z DEHSt (KOBiZE)

Komunikacja elektroniczna między firmami podlegającymi obowiązkowi zgodności w handlu emisjami UE a DEHSt (KOBiZE) w zakresie raportowania i zarządzania rachunkami rejestrowymi musi odbywać się za pośrednictwem Wirtualnego Urzędu Pocztowego (VPS). Wykorzystując kwalifikowany podpis elektroniczny (QES), VPS umożliwia bezpieczną i prawnie wiążącą komunikację elektroniczną.

W ramach pakietu VPS, Emissionshändler.com przejmuje konfigurację i administrację skrzynki pocztowej VPS firmy w DEHSt (KOBiZE). Oznacza to z jednej strony, że Emissionshändler.com zawsze zapewnia, że wszystkie niezbędne dokumenty są podpisane elektronicznie i złożone w DEHSt (KOBiZE) w odpowiednim czasie, a z drugiej strony, że Emissionshändler.com zapewnia, że cała korespondencja z DEHSt (KOBiZE) po pierwotnym procesie VPS jest uwzględniana w procedurze przetwarzania.

Nie ma nic bardziej irytującego niż brak możliwości złożenia wypełnionych dokumentów na czas z powodu problemów technicznych (brak dostępu do skrzynki pocztowej VPS, karta podpisu straciła ważność). Wszystkie istotne informacje na temat VPS można znaleźć w naszej krótkiej informacji do pobrania tutaj.