Pakiet VPS do bezpiecznej komunikacji z DEHSt (KOBiZE)

Komunikacja elektroniczna pomiędzy przedsiębiorstwami podlegającymi zgodności w handlu emisjami UE a KOBiZE w zakresie raportowania i zarządzania rachunkami rejestrowymi musi odbywać się za pośrednictwem Wirtualnej Poczty (VPS). Wykorzystując kwalifikowany podpis elektroniczny (QES), VPS umożliwia bezpieczną i prawnie wiążącą komunikację elektroniczną.

W ramach pakietu VPS Emissionshändler.com przejmuje konfigurację i administrację firmowej skrzynki pocztowej VPS w KOBiZE. Oznacza to z jednej strony, że Emissionshändler.com zawsze dba o to, aby wszystkie niezbędne dokumenty zostały podpisane elektronicznie i złożone w KOBiZE w odpowiednim czasie, a z drugiej strony Emissionshändler.com dba o to, aby cała korespondencja z KOBiZE po pierwotnym procesie VPS została uwzględniona w procedurze przetwarzania.

Nie ma nic bardziej denerwującego, niż niemożność terminowego złożenia wypełnionych dokumentów z powodu problemów technicznych (brak dostępu do skrzynki pocztowej VPS, przeterminowana karta podpisu). Wszystkie istotne informacje na temat VPS można znaleźć w naszej krótkiej informacji do pobrania tutaj.