Header Hintergrund

Prowadzenie rachunku rejestrowego

Upoważnieni przedstawiciele - ryzyko w Rejestrze certyfikatów

Niestety, dla Ciebie, jako operatora instalacji w EU ETS, praca nie kończy się na sporządzaniu raportów emisji i wypełnianiu obowiązków w zakresie monitorowania. Wyniki raportowania emisji muszą być zarządzane w rejestrze, podobnie jak zakup, sprzedaż i umarzanie uprawnień. Do zadań należy również zarządzanie przydziałami oraz, w razie potrzeby, wymiana przydziałów pomiędzy różnymi kontami rejestrowymi przedsiębiorstwa, które posiada kilka instalacji w jednej lub kilku lokalizacjach.

Warunkiem skutecznego zarządzania Państwa rachunkiem rejestrowym jest istnienie w pełni przeszkolonych przedstawicieli rachunku, którzy są dostępni przez cały czas, ponieważ operator instalacji w Europejskim Systemie Handlu Emisjami EU-ETS, pełnią jedynie rolę posiadacza rachunku. Jeśli chcesz być jednocześnie posiadaczem konta i upoważnionym przedstawicielem, jest to możliwe, ale może naruszać to wewnętrzne wytyczne firmy dotyczące ryzyka. 

Prowadzenie konta rejestrowego oznacza zauważalny dodatkowy wysiłek dla upoważnionych przedstawicieli w przedsiębiorstwie, ponieważ muszą oni stale utrzymywać niezbędny know-how, aby nie spowodować szkód lub opóźnień z powodu nieprawidłowego działania rejestru, co z kolei może spowodować zablokowanie konta. Oprócz blokady rachunku należy przede wszystkim unikać sankcji karnych grożących ze strony KOBiZE, które wynoszą 100 euro za każdy nieoddany certyfikat w wyniku zbyt małej liczby certyfikatów lub certyfikatów nieoddanych w terminie.

Według wszystkich doświadczeń z ostatnich 15 lat, jakość i użyteczność systemu rejestrów UE jest tak niska, że ekspertyza przygotowana jeszcze w 2016 r. wydała potępiający werdykt.

Jako operator instalacji w systemie EU ETS jesteś posiadaczem rachunku rejestrowego. Na tym rachunku przechowujesz uprawnienia, zamawiasz uprawnienia i zwracasz uprawnienia do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami EU-ETS. Do tych i niektórych innych transakcji potrzebujesz dwóch przedstawicieli rachunku (KB), którzy muszą wykonywać swoje zadania, których ryzyko wykracza daleko poza normalny poziom, po specjalnej procedurze dostępu poprzez system bezpieczeństwa UE i dwukanałowe uwierzytelnienie w specjalnym oprogramowaniu.

Jako wyznaczeni przez Państwa przedstawiciele, ci KB są odpowiedzialni za to, że pomimo dość skromnego menu i całkowicie nieprzydatnej operatywności systemu, szereg innych obowiązków prawnych i administracyjnych musi być nadal wykonywany na Państwa rachunku rejestrowym lub że KB muszą w Państwa imieniu przekazywać niezbędne sprawozdania do organu DEHSt za pośrednictwem elektronicznej skrzynki pocztowej wirtualnego urzędu pocztowego (VPS).

Wszystkie wymienione zadania i obowiązki niosą ze sobą duże ryzyko, jeśli nie są wykonywane w odpowiednim czasie i prawidłowo - częściowo w myśl zasady 4 oczu

  • W tym względzie problem dla Państwa leży nie tylko w dostępności Państwa upoważnionych przedstawicieli, ale w szczególności w ich wiedzy i doświadczeniu, które muszą stale wykorzystywać i utrzymywać przy wykonywaniu różnych zadań związanych z rejestrem.

Jest również oczywiste, że jeśli chcą Państwo zminimalizować to ryzyko, regularne i wymagające pod względem jakości szkolenia oraz przestoje operacyjne zauważalnie zwiększą Państwa koszty wewnętrzne.

Jeśli również Państwo jako posiadacz rachunku i osoba odpowiedzialna w Państwa przedsiębiorstwie są zdania, że wszystkie czynności i procesy związane z rachunkiem rejestrowym w EU ETS nie powinny należeć do Państwa podstawowych kompetencji, a ponadto związane z tym wysokie ryzyko i wysiłek szkoleniowy dla Państwa upoważnionych przedstawicieli nie powinny leżeć w Państwa rękach, to dlaczego nie powierzyć zarządzania rachunkiem rejestrowym zewnętrznemu account managerowi z wieloletnim doświadczeniem, takiemu jak Emissionshändler.com, który chętnie Państwu tutaj pomoże!

Prowadzenie rachunku rejestrowego w systemie EU ETS wymaga spełnienia wielu wymogów prawnych, poziomu wiedzy i doświadczenia upoważnionych przedstawicieli oraz operatywności systemu informatycznego, który jest klasyfikowany jako słaby, co w sumie stanowi główne ryzyko dla Państwa jako odpowiedzialnego posiadacza rachunku w krajowym systemie handlu emisjami.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę problem obciążenia personelu operacyjnego dodatkowymi zadaniami i szkoleniami, to utrzymywanie własnego rachunku rejestrowego staje się z reguły nieopłacalne.

Dlatego może być bardzo sensowne przekazanie ryzykownego procesu zarządzania rachunkiem rejestrowym w EU ETS zewnętrznemu specjaliście, który od ponad 15 lat prowadzi tego typu usługi w EU ETS dla swoich klientów w wielu krajach europejskich.

Emissionshändler.com chętnie zaoferuje Państwu swoje usługi w pakiecie konta CO2, który jest częścią naszego pakietu CO2 beztroski dla uczestników EU-ETS. Prosimy o kontakt z nami!