Prowadzenie rachunku rejestrowego

Upoważnieni przedstawiciele - ryzyko w rejestrze EU-ETS

Niestety, dla Ciebie, jako operatora instalacji w EU ETS, praca nie kończy się na sporządzaniu raportów emisji i wypełnianiu obowiązków w zakresie monitorowania. Wyniki raportowania emisji muszą być zarządzane w rejestrze, podobnie jak zakup, sprzedaż i umarzanie uprawnień. Do zadań należy również zarządzanie przydziałami oraz, w razie potrzeby, wymiana przydziałów pomiędzy różnymi kontami rejestrowymi przedsiębiorstwa, które posiada kilka instalacji w jednej lub kilku lokalizacjach.

Warunkiem skutecznego zarządzania Państwa rachunkiem rejestrowym jest istnienie w pełni przeszkolonych przedstawicieli rachunku, którzy są dostępni przez cały czas, ponieważ operator instalacji w Europejskim Systemie Handlu Emisjami EU-ETS, pełnią jedynie rolę posiadacza rachunku. Jeśli chcesz być jednocześnie posiadaczem konta i upoważnionym przedstawicielem, jest to możliwe, ale może naruszać to wewnętrzne wytyczne firmy dotyczące ryzyka. 

Prowadzenie konta rejestrowego oznacza zauważalny dodatkowy wysiłek dla upoważnionych przedstawicieli w przedsiębiorstwie, ponieważ muszą oni stale utrzymywać niezbędny know-how, aby nie spowodować szkód lub opóźnień z powodu nieprawidłowego działania rejestru, co z kolei może spowodować zablokowanie konta. Oprócz blokady rachunku należy przede wszystkim unikać sankcji karnych grożących ze strony KOBiZE, które wynoszą 100 euro za każdy nieoddany certyfikat w wyniku zbyt małej liczby certyfikatów lub certyfikatów nieoddanych w terminie.

Według wszystkich doświadczeń z ostatnich 15 lat, jakość i użyteczność systemu rejestrów UE jest tak niska, że ekspertyza przygotowana jeszcze w 2016 r. wydała potępiający werdykt.