Header Hintergrund

Podejście do rozwiązania

Emissionshändler.com® jako usługodawca oferuje przedsiębiorstwom z obszaru gospodarki komunalnej, przemysłu i lotnictwa wszystkie niezbędne informacje, handel, doradztwo i usługi w zakresie handlu emisjami lub wykonuje je w całości na zlecenie przedsiębiorstwa, przy czym w szczególności należy tutaj przestrzegać konta rejestrowego operatora i związanych z nim obowiązków prawnych zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie rejestru dla 4. okresu handlowego 2019/1122 z dnia 12. 03. 2019 r.
W ten sposób nie tylko minimalizuje się odpowiednie ryzyko przedsiębiorstwa i znacznie ogranicza odpowiedzialność dyrektorów i członków zarządu, ale w szczególności odciąża się odpowiedzialnych pracowników i umożliwia ekonomiczne prowadzenie handlu emisjami w przedsiębiorstwie.

Ponieważ każde przedsiębiorstwo zajmuje bardzo różną pozycję w obszarze handlu emisjami, a także ma ten temat indywidualnie uregulowany w obszarze środowiska, technologii energetycznej, controllingu lub finansów, w każdym przypadku należy uwzględnić działy zaangażowane w przedsiębiorstwie.

Dokładnie z tego powodu Emissionshändler.com® opracował modułowy system pakietów usług dla przedsiębiorstw, których dotyczy ustawowy handel emisjami, z którego użytkownik instalacji może wybrać jeden lub więcej pakietów dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb i w ten sposób częściowo lub całkowicie zrekompensować zasoby w swoim przedsiębiorstwie, które nie zawsze są wystarczające pod względem czasu i/lub wiedzy fachowej.