Header Hintergrund

Handel uprawnieniami do emisji

EUA, nEZ i VER Certyfikaty

Obowiązkowy handel emisjami w UE
Emissionshändler.com handluje Europejskimi Uprawnieniami do Emisji (EUA) w ramach handlu emisjami UE i widzi siebie jako kontrahenta dla wszystkich zobowiązanych uczestników handlu emisjami UE z sektora zaopatrzenia w energię, przemysłu, lotnictwa i żeglugi. Więcej informacji na temat handlu europejskimi uprawnieniami do Emisji.

 

Obowiązkowy niemiecki handel emisjami
Wszystkie przedsiębiorstwa uczestniczące w niemieckim krajowym handlu emisjami, takie jak dostawcy energii, przedsiębiorstwa olejów mineralnych i dostawcy węgla, mogą za pośrednictwem Emissionshändler.com kupować i sprzedawać krajowe uprawnienia do emisji (nEZ), które uprawniają do kompensacji emisji CO2 wprowadzanych przez nie na rynek paliw. Więcej informacji na temat handlu Europejskimi Uprawnieniami do Emisji.

 

Dobrowolny handel emisjami
Emissionshändler.com poprzez swoją spółkę-córkę Climate Company oferuje dobrowolny handel emisjami za pomocą EUA i dobrowolnych redukcji emisji (VER) klientom prywatnym, handlowcom, przedsiębiorstwom produkcyjnym, spedytorom i innym sektorom gospodarczym. Handel ten jest jednak ograniczony do zakupu certyfikatów z późniejszym ich anulowaniem. Więcej informacji na temat dobrowolnego handlu certyfikatami EUA i VER.

Sprzedaż bez anulowania certyfikatów jest możliwa tylko dla zarejestrowanych dużych handlowców. W tym celu prosimy o kontakt z nami tutaj.