Header Hintergrund

Handel uprawnieniami do emisji

EUA, nEZ i VER Certyfikaty

Obowiązkowy handel emisjami w UE
Emissionshändler.com handluje Europejskimi Uprawnieniami do Emisji (EUA) w ramach handlu emisjami UE i widzi siebie jako kontrahenta dla wszystkich zobowiązanych uczestników handlu emisjami UE z sektora zaopatrzenia w energię, przemysłu, lotnictwa i żeglugi. Więcej informacji na temat handlu europejskimi uprawnieniami do Emisji.

Obowiązkowy niemiecki handel emisjami 
Wszystkie przedsiębiorstwa uczestniczące w niemieckim krajowym handlu emisjami, takie jak dostawcy energii, przedsiębiorstwa olejów mineralnych i dostawcy węgla, mogą za pośrednictwem Emissionshändler.com kupować i sprzedawać krajowe uprawnienia do emisji (nEZ), które uprawniają do kompensacji emisji CO2 wprowadzanych przez nie na rynek paliw. Więcej informacji na temat handlu Europejskimi Uprawnieniami do Emisji.