Header Hintergrund

Czy wprowadzasz paliwa na rynek?

W takim przypadku dotyczy Cię ustawa o handlu emisjami paliw (BEHG)

Niemiecki krajowy system handlu uprawnieniami do emisji (nEHS) dla paliw rozpoczął się 01.01.2021 r. Podstawą nEHS jest ustawa o handlu uprawnieniami do emisji paliw (BEHG), która stanowi centralną część krajowego ustawodawstwa rządu niemieckiego w zakresie ochrony klimatu.

Jeśli wprowadzasz do obrotu paliwa takie jak gaz ziemny, olej opałowy lub olej napędowy i benzynę, od początku 2021 r. będziesz podlegać przepisom prawnym BEHG. Paliwa takie jak. Węgiel lub ropa naftowa są objęte nEHS od 01.01.2023. Od 2024 r. spalanie odpadów również zostanie objęte nEHS. Pełną listę wszystkich paliw objętych dyrektywą można znaleźć w załącznikach 1 i 2 do dyrektywy BEHG.
Nie wiesz dokładnie, czy jesteś "dystrybutorem" w rozumieniu BEHG? Brakuje Ci zarówno czasu, jak i zasobów, aby w zadowalający sposób sprostać związanym z tym wyzwaniom?

Nie ma problemu. Zrobimy to za Ciebie!

Oferujemy wszystkie informacje, porady i usługi potrzebne do działania w sposób zgodny z prawem w ramach krajowego handlu emisjami paliw oraz do wykorzystania pojawiających się możliwości optymalizacji ekonomicznej.
Ze względu na wieloletnią pracę doradczą w zakresie handlu emisjami w UE (EU-ETS) oraz fakt, że nEHS jest pod wieloma względami ściśle powiązany z EU-ETS, postrzegamy siebie jako ekspertów i znawców handlu emisjami. sprawdzony Partner, który z przyjemnością wesprze Cię w zadaniach i obowiązkach związanych z nEHS.