Header Hintergrund

Generowanie certyfikatów CO2 dla klientów prywatnych i biznesowych

Jesteś klientem prywatnym lub biznesowym lub jesteś firmą i chcesz wygenerować certyfikaty CO2 na sprzedaż?
Zebraliśmy dla Ciebie następujące informacje.

Szeroki zakres naszej oferty biznesowej, nasza wieloletnia i zintegrowana działalność na rynku CO2 oraz nasza nazwa Emissionshändler.com prowadzą, jak pokazuje doświadczenie, do wielu zainteresowanych stron z rynku prywatnego i handlu uprawnieniami do emisji, które kontaktują się z nami. W szczególności dotyczy to ciągłych zapytań o generowanie certyfikatów CO2.

Certyfikaty CO2 dla klientów prywatnych, biznesowych i korporacyjnych
Z góry i zasadniczo można powiedzieć, że Emissionshändler.com jako sprzedawca w dziedzinie dobrowolnego i obowiązkowego handlu emisjami EU-ETS i nEHS nie ma nic wspólnego z generowaniem certyfikatów CO2 i nie oferuje żadnych porad w tym zakresie.

Aby jednak zaoszczędzić potencjalnym zainteresowanym stronom, takim jak klienci prywatni i korporacyjni, czasu, wysiłku i pieniędzy poprzez dostarczenie zebranych tutaj informacji, poniżej krótko wyjaśnimy, dlaczego w 99,9% przypadków nie jest możliwe czerpanie zysków z jakiejkolwiek formy handlu certyfikatami, z wyjątkiem sprzedaży rocznego kontyngentu CO2 dla w pełni elektrycznego pojazdu w Niemczech, który ma być sprzedawany przez właściciela pojazdu.

Jeśli jednak inwestor chce zainwestować w projekt ochrony klimatu poza Europą i ze względu na straty ekonomiczne, których z pewnością można się spodziewać w związku z projektem, chciałby wygenerować certyfikaty CO2 lokalnie jako rekompensatę, może zwrócić się do odpowiednich międzynarodowych dostawców usług, takich jak South Pole lub firma certyfikująca, taka jak np. TÜV Nord, TÜV Süd, TÜV Rheinland.
Uwaga od 07.2023: Ceny certyfikatów wynoszą 0,5-1,5 euro/certyfikat, a więc znacznie poniżej kosztów dodatkowych projektu.

 

Dlaczego klienci prywatni i biznesowi generalnie nie mogą uzyskać certyfikatów CO2?
Klienci prywatni i biznesowi raz po raz zadają sobie pytanie, w jaki sposób mogą uzyskać certyfikaty CO2 w ramach swojego modelu biznesowego i jak można je następnie zamienić na pieniądze.

Typowe przykłady takich pytań to:

  • Mam nowy system fotowoltaiczny na dachu mojego domu / siedziby firmy i w rezultacie oszczędzam X ton CO2 rocznie. Czy w związku z tym mogę uczestniczyć w handlu emisjami i generować dalsze pieniądze?
  • Moja firma chce zbudować pola słoneczne. Kiedy, gdzie i jak mogę uzyskać na to certyfikaty?
  • Jestem właścicielem lasu, który wiąże X ton CO2 rocznie. Czy mogę wygenerować dla niego certyfikaty CO2 i je sprzedać?
  • Wprowadzam na rynek dodatek do paliwa, który zwiększa wydajność jednego litra benzyny, a tym samym oszczędza CO2. Czy mogę sprzedawać certyfikaty CO2 za tę oszczędność?
  • Wynalazłem urządzenie lub proces, który oszczędza CO2, a teraz chcę uzyskać certyfikaty CO2.

Odpowiedź na wszystkie te i podobne pytania brzmi: Nie, nie jest to możliwe.

Powodem tego jest fakt, że generowanie certyfikatów CO2 w projekcie musi spełniać następujące zasady i procesy, aby certyfikacja metodologii oszczędności zgodnie ze Złotym Standardem lub Verra miała w ogóle sens:

1. dodatkowość
2. trwałość
3. obliczanie, monitorowanie i weryfikacja emisji
4. przejrzystość oraz zasady i regulacje
5. czas wydania
6. unikanie podwójnego liczenia
7. zaangażowanie zainteresowanych stron
8. zrównoważony rozwój

Ponadto w zdecydowanej większości przypadków projekt ochrony klimatu z finansowaniem certyfikatów jest możliwy tylko poza Europą. Więcej informacji można uzyskać w Federalnej Agencji Środowiska w Berlinie.

Wszystkie wyżej wymienione zapytania od klientów prywatnych i korporacyjnych lub podobne pomysły zawodzą prawie w 100% w punkcie 1, dodatkowości.
Wymóg dodatkowości jest spełniony tylko wtedy, gdy projekt ochrony klimatu nie istniałby nawet bez przychodów z dobrowolnego handlu emisjami. Jeśli opłacalność ekonomiczna projektu mającego na celu oszczędzanie CO2 jest już zapewniona bez dobrowolnego handlu emisjami - a w wyżej wymienionych przykładach generalnie zawsze tak jest ze względu na zamiar osiągnięcia zysku - nie jest możliwe wygenerowanie dodatkowego dochodu poprzez handel certyfikatami.  

Mówiąc jeszcze jaśniej: nie może i nie powinno być tak, że prywatny klient lub firma oszczędza pieniądze, CO2 lub energię i/lub generuje inne dochody finansowe, a następnie jest dodatkowo wynagradzana poprzez wydawanie certyfikatów!

 

Klienci prywatni i firmy mogą kupować certyfikaty CO2
Klienci prywatni, biznesowi i korporacyjni nadal mogą uzyskać certyfikaty CO2 na stronie Emissionshändler.com. Mogą to jednak zrobić tylko odpłatnie, tzn. mogą je kupić za pieniądze.

Jeśli klient prywatny lub biznesowy jest zainteresowany produktami i usługami Emissionshändler.com lub chciałby kupić od nas w szczególności uprawnienia EUA lub nEZ lub CER/VER, jest to mile widziane. Jednak wcześniej musi być dostępny rachunek rejestracyjny w handlu EUA lub w Gold Standard Organisation lub VERRA, w przeciwnym razie Emissionshändler.com nie może przenieść tych certyfikatów. Ponadto dla klienta prywatnego musi być jasne, że musi on również zapłacić podatek VAT.

To, czy klient prywatny lub biznesowy zachowa nabyte certyfikaty i / lub spekuluje nimi, tj. sprzedaje je po wyższej cenie lub akceptuje straty aż do całkowitej straty, jest następnie jego decyzją. Z ekonomicznego punktu widzenia, z punktu widzenia Emissionshändler.com, takie specjalne zobowiązanie jest opłacalne tylko wtedy, gdy i tak można osiągnąć minimalny wolumen 100.000 euro, zwłaszcza że ponoszone są wysokie wydatki początkowe i koszty dodatkowe.  

Należy również wspomnieć o specjalnej funkcji kompensacji i neutralności klimatycznej. Oznacza to zakup certyfikatów z projektów ochrony klimatu i anulowanie ich przez Emissionshändler.com. Nie jest do tego potrzebne żadne konto w rejestrze, ponieważ Emissionshändler.com posiada zakupione certyfikaty VER i CERusunięte w swoim systemie i wystawia o nich ładny certyfikat klimatyczny. Usługa ta jest świadczona przez siostrzaną firmę Climate-Company.