Header Hintergrund

Jeździsz samochodem elektrycznym i chcesz sprzedać swoje oszczędności CO2 nawet za 425 euro?

Jeździsz samochodem elektrycznym i chcesz zamienić swoje oszczędności CO2 na gotówkę? - Sprzedać swoją kwotę THG?

Od 01.01.2022 r. właściciele pojazdów elektrycznych (samochodów osobowych, lekkich pojazdów dostawczych, pojazdów dwukołowych, autobusów) mają możliwość zamienić oszczędności CO2 na pieniądze. Od 2018 r. dotyczy to już publicznych punktów ładowania.

Od 2015 roku przedsiębiorstwa sektora naftowego są zobowiązane do redukcji emisji CO2 i przyczyniania się do realizacji celów klimatycznych poprzez instrument prawny, jakim jest kwota redukcji emisji gazów cieplarnianych (kwota THG). Właściciele pojazdów elektrycznych mogą teraz korzystać z kwoty THG, sprzedając zaoszczędzone w ten sposób emisje CO2 koncernom naftowym zobowiązanym do przestrzegania kwoty, które w ten sposób współfinansują przejście z napędów kopalnych na elektromobilność. Podstawą prawną do tego jest dyrektywa UE REDII 2018/2001.

Roczne składki na pojazd elektryczny lub stację ładowania

W ramach kontyngentu THG właściciel pojazdu elektrycznego może otrzymać 425 euro rocznie od zaraz, odpowiednio więcej w przypadku pojazdów użytkowych i autobusów oraz mniej w przypadku niektórych pojazdów dwukołowych i stacji ładowania. Kontyngent ten można sprzedać za naszym pośrednictwem i naszego partnera współpracy technicznej GreenAir.

Nasz partner zajmie się za Ciebie złożeniem wniosku do Federalnej Agencji Ochrony Środowiska. Nasi klienci nie muszą zajmować się niezbędnymi przepisami urzędowymi i formalnościami - my zajmiemy się tym za nich. Obejmuje to oczywiście sprzedaż zgromadzonych przez nas limitów emisji gazów cieplarnianych naszym klientom z sektora olejów mineralnych. Są to właśnie ci klienci, którzy kupują swoje krajowe certyfikaty również na giełdzie w Lipsku za pośrednictwem Emissionshändler.com jako zarejestrowanego pośrednika EEX zgodnie z ustawą o handlu emisjami paliw BEHG.

Jak wygląda kwota, którą można uzyskać? - Dlaczego nie powinieneś sprzedawać ich samodzielnie

Przy sprzedaży kwot emisji gazów cieplarnianych uprawniony sprzedawca musi zdecydować, czy powinien sprzedać swoją kwotę bezpośrednio do Federalnej Agencji Ochrony Środowiska (FAOŚ), czy też powierzyć ją usługodawcy, takiemu jak Emissionshändler.com.

Jest oczywiste, że sprzedaż bezpośrednio do FAOŚ przynosi około 20% więcej pieniędzy niż płaci usługodawca taki jak Emissionshändler.com. Dla sprzedającego musi być jednak jasne, że z otrzymanym świadectwem kwotowym nie może zrobić prawie nic, ponieważ w najgorszym przypadku obejmuje ono tylko 2,0 MWh dla samochodu osobowego. Nie będzie mógł znaleźć na nie nabywcy, ponieważ świadectwo jest wystawione na jego nazwisko i musiałoby zostać przeniesione na nazwisko nabywcy.
Ten wysiłek administracyjny zniechęci każdego nabywcę, gdyż jest nieopłacalny. W związku z tym takie pojedyncze świadectwo kontyngentowe jest nic nie warte, ponieważ nie będzie na nie nabywcy.

Właśnie dlatego na rynku działają usługodawcy tacy jak Emissionshändler.com, którzy łączą indywidualne kwoty wielu pojazdów i przekazują je zbiorczo do UBA w partiach po około 2000-3000 MWh....

Dlaczego warto sprzedawać swoje kwoty podmiotom zajmującym się handlem uprawnieniami do emisji?

Sprzedaż kwotowa THG to Twoje pieniądze, i to co roku! Chcesz dostać jak najwięcej pieniędzy za swoją kwotę i nie kiedyś, ale jak najszybciej? Nie ma problemu: na Twoje życzenie zapłacimy Ci natychmiast. Jak to robimy?

  • Odsprzedajemy Państwa kwoty THG bezpośrednio i natychmiast naszym własnym klientom korporacyjnym z branży naftowej, bez żadnych innych pośredników.
  • Dajemy Państwu wybór: pieniądze natychmiast w ciągu 24h lub za 3 miesiące z szansą na dodatkowy zysk.
  • Gwarantujemy proces i płatność naszym nazwiskiem oraz nazwiskiem naszego partnera kooperacyjnego GreenAir, ponieważ Emissionshändler.com od ponad 15 lat działa w międzynarodowym, europejskim i krajowym handlu emisjami i jest autoryzowanym pośrednikiem na EEX Leipzig.

W przypadku późniejszej płatności mogą Państwo skorzystać z rosnących cen na rynku kwot, ale również z ryzykiem, że ostatecznie otrzymają Państwo mniej pieniędzy niż w przypadku wyboru płatności natychmiastowej.

W przypadku tych klas pojazdów kupujemy twoje kwoty THG

Dla tych klas pojazdów kupujemy twój kontyngent THG

Kupujemy kontyngenty THG na e-samochody/klasa M1, e-dostawy/klasa N1, e-busy/klasa M3, e-dwukółki i e-stacje ładowania.
Podane poniżej kwoty, które wypłacimy Państwu za pośrednictwem naszego partnera kooperacyjnego, są kwotami maksymalnymi, które zależą od wybranego przez Państwa rodzaju płatności. W przypadku stacji ładowania należy pamiętać, że wysokość wypłacanej kwoty zależy od rzeczywistego zużycia. Każdy dwukołowiec musi posiadać świadectwo rejestracji część 1, aby mógł zostać zakwalifikowany.

Kwoty te wypłacamy opcjonalnie natychmiast lub w ciągu 3 miesięcy.

220 € płatności natychmiastowej za każdy e-pojazd na rok (stała kwota).
Natychmiast sprawdzamy Twoje dokumenty dotyczące samochodu osobowego i dokonujemy przedpłaty, dzięki czemu przelew na Twoją rzecz jest uruchamiany w ciągu 24 godzin - niezależnie od czasu i kwoty sprzedaży Twojego kontyngentu. Składka może zostać powiększona o wartość wprowadzonego kodu vouchera.

Do 425 EUR na każdy e-pojazd rocznie (kwota elastyczna).
W naszym modelu opcyjnym sprzedawca kontyngentu na samochód osobowy czerpie bezpośrednie korzyści z przychodów z odsprzedaży przemysłowi olejów mineralnych. Wpływy są oparte na bieżącej cenie rynkowej kwot. Wszystko jest rozliczane w sposób przejrzysty, na poczet wyżej wymienionych kosztów pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 15%. Uwaga: Jeśli cena kwoty na rynku spadnie, możliwe jest, że w ramach opcji stałej kwoty zostanie wypłacona mniejsza kwota niż gwarantowane przez nas składki. Przeciętnie potrzebujemy 12 tygodni na przetworzenie przesłanych danych we współpracy z Federalną Agencją Ochrony Środowiska, urzędem celnym i firmami zajmującymi się sprzedażą wiązaną olejów mineralnych. Płatność na rzecz użytkownika następuje później.

Zakup uprawnień do emisji gazów cieplarnianych za pośrednictwem Emissionshändler.com

Zakup kwot THG będzie realizowany od 27.05.2022 przez Emissionshändler.com i jej partnera współpracy technicznej GreenAir poprzez aktywowany formularz rejestracyjny.
Jeśli jesteś firmą i chciałbyś zarejestrować więcej niż 10 e-pojazdów, wyślij nam nieformalny e-mail.