Header Hintergrund

Warunki udziału i oferta cenowa

Nasze szkolenia i seminaria dostosowane są wyłącznie do Państwa indywidualnych potrzeb.
Szkolenia i seminaria organizowane przez Emissionshändler.com® odbywają się zasadniczo tylko w Państwa siedzibie jako gospodarza lub w miejscu, w którym Państwo jako gospodarz życzą sobie, aby się odbywały. Alternatywnie i po uzgodnieniu oferujemy seminaria wideo, o ile nie trwają one dłużej niż pół dnia. Nasze seminaria są dopasowane wyłącznie do Państwa indywidualnych potrzeb.

Otwarte seminaria, które odbywają się w hotelach, gdzie Emissionshändler.com® byłby gospodarzem, niestety nie mogą być oferowane, ponieważ chcielibyśmy skupić się wyłącznie na Tobie, Twojej firmie i jej potrzebach.

Liczba uczestników naszych szkoleń nie powinna przekraczać 7 osób, w wyjątkowych przypadkach do 10 osób.

Po wybraniu modułów z naszej oferty szkoleniowej, prosimy o podanie numeru modułu, miejsca szkolenia, liczby uczestników oraz danych kontaktowych. Na podstawie tych danych i dostępnych w wybranym terminie Referentów z Emissionshändler.com® przedstawimy Państwu indywidualną ofertę cenową.

Wszystkie dalsze warunki, jak np. dokumenty seminaryjne, koszty podróży, warunki płatności i anulowania itd. zostaną uzgodnione z Państwem osobiście. 

Dalsze informacje na temat: Seminaria i szkolenia