Pakiet doradztwo dla kompetentnego doradztwa serwisowego

Operatorzy instalacji w europejskim handlu emisjami polegają na doświadczonych i kompetentnych konsultantach z wieloletnim doświadczeniem, którzy mogą im pomóc nie tylko w redukcji wielkości emisji, ale także w zwiększeniu wielkości bezpłatnych przydziałów.

Usługi w ramach pakietu doradczego obejmują bieżące wsparcie dla firmy telefonicznie lub mailowo w zakresie podstawowych obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów prawa, optymalizacji wolnego przydziału oraz czynności administracyjnych na koncie rejestrowym.

 • Doradztwo w kwestiach ogólnych w trakcie przygotowywania rocznych raportów CO2, planów monitorowania i zawiadomień o eksploatacji (całkowite przejęcie i wykonanie tych zadań jest również możliwe na podstawie odrębnej faktury).
 • Doradztwo w zakresie pozwoleń, technik pomiarów i schematów instalacji.
 • Doradztwo w zakresie stopniowego wycofywania handlu uprawnieniami do emisji, w szczególności w odniesieniu do redukcji zdolności produkcyjnych.
 • Doradztwo w zakresie benchmarków, kodów NACE i Prodcom w celu sprawdzenia ewentualnego ryzyka carbon leakage i wynikającego z niego gwałtownego wzrostu przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji.
 • Doradztwo i asystowanie upoważnionym przedstawicielom w kontekście zakładania i wykreślania rachunków powierniczych, posiadania różnego rodzaju uprawnień, monitorowanie i asystowanie w trakcie rotacyjnych ustawowych kontroli aktualizacyjnych danych rachunków rejestrowych upoważnionych przedstawicieli zgodnie z 389/2013, art. 25 ust. 1, art. 25 ust. 4.
 • Doradztwo i pomoc przy zakładaniu niezbędnych identyfikatorów użytkownika URID w rejestrze UE, łączenie loginów ECAS z nowymi upoważnionymi przedstawicielami, przetwarzanie e-maili weryfikacyjnych z UE i aktywowanie zawartych w nich linków.
 • Udzielanie wskazówek i porad w zakresie zmiany i utrzymania istniejących dostępów do URID i ECAS upoważnionych przedstawicieli.
 • Doradztwo w zakresie zakładania nowych kont dla operatorów obiektów i/lub kont osobistych dla posiadaczy kont.
 • Zapewnienie pomocy i doradztwa w zakresie odpowiedzi na pisma od organów ochrony środowiska.
 • Telefoniczna pomoc w dokonaniu transakcji sprzedaży uprawnień lub umorzenia uprawnień w przypadku, gdy jeden z upoważnionych przedstawicieli firmy jest niedostępny, a pozostały upoważniony przedstawiciel wymaga pomocy.
 • Porady i wskazówki dotyczące składania wniosków o nowych upoważnionych przedstawicieli, zmiany danych osobowych upoważnionych przedstawicieli/posiadaczy rachunków oraz ich danych komunikacyjnych i inwestycyjnych, a także odpowiednich wymaganych aplikacji elektronicznych.
 • Telefoniczne doradztwo dla upoważnionych przedstawicieli w zakresie problemów z dostępem do konta rejestrowego oraz w zakresie poruszania się po wszystkich pozycjach menu na koncie rejestrowym.
 • Wstępne porady telefoniczne dotyczące nowych instalacji, wniosków o zwiększenie mocy, nadprzydziałów zgodnie z sekcją 16 ZuV2020.