Header Hintergrund

Pakiet doradztwo dla kompetentnego doradztwa serwisowego

Operatorzy instalacji w europejskim handlu emisjami polegają na doświadczonych i kompetentnych konsultantach z wieloletnim doświadczeniem, którzy mogą im pomóc nie tylko w redukcji wielkości emisji, ale także w zwiększeniu wielkości bezpłatnych przydziałów.

Usługi w ramach pakietu doradczego obejmują bieżące wsparcie dla firmy telefonicznie lub mailowo w zakresie podstawowych obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów prawa, optymalizacji wolnego przydziału oraz czynności administracyjnych na koncie rejestrowym.

W szczególności chodzi o wsparcie techniczne i/lub handlowe w zakresie raportowania emisji, raportowania danych o przydziałach, planu metodologicznego i planu monitorowania.

Całkowite założenie niektórych usług, takich jak przygotowanie raportu danych o przydziale i raportu o emisji, nie jest zawarte, ale może być oferowane opcjonalnie i oddzielnie.

Szczegółowy opis usług wchodzących w skład pakietu doradczego znajduje się poniżej.

Szczegółowy opis usług znajduje się w części Usługi doradcze w szczegółach.

Dla kompleksowego wsparcia w zakresie handlu emisjami polecamy pakiet CO2 Beztroski oferowany przez Emissionshändler.com.

Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o nasz niewiążący projekt umowy dla pakietów CO2 EU-ETS.

 • Doradztwo w kwestiach ogólnych w trakcie przygotowywania rocznych raportów CO2, planów monitorowania i zawiadomień o eksploatacji (całkowite przejęcie i wykonanie tych zadań jest również możliwe na podstawie odrębnej faktury).
 • Doradztwo w zakresie pozwoleń BImSchV, zagadnień metrologicznych i schematów instalacji.
 • Doradztwo w zakresie stopniowego wycofywania handlu uprawnieniami do emisji, w szczególności w odniesieniu do redukcji zdolności produkcyjnych.
 • Doradztwo w zakresie benchmarków, kodów NACE i Prodcom w celu sprawdzenia ewentualnego ryzyka carbon leakage i wynikającego z niego gwałtownego wzrostu przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji.
 • Doradztwo i asystowanie upoważnionym przedstawicielom w kontekście zakładania i wykreślania rachunków powierniczych, posiadania różnego rodzaju uprawnień, monitorowanie i asystowanie w trakcie rotacyjnych ustawowych kontroli aktualizacyjnych danych rachunków rejestrowych upoważnionych przedstawicieli zgodnie z art. 22 (1) RegVO 2019/1122 i art. 25 (1) RegVO 389/2013.
 • Porady i wskazówki dotyczące składania wniosków o nowych upoważnionych przedstawicieli, zmiany danych osobowych upoważnionych przedstawicieli/posiadaczy rachunków oraz ich danych komunikacyjnych, a także danych inwestycyjnych oraz odpowiednich niezbędnych aplikacji elektronicznych.
 • Udzielanie porad i pomocy w zakresie tworzenia nowych upoważnionych przedstawicieli na rachunku rejestrowym podmiotu. Obejmuje to takie kwestie jak tworzenie nowych unijnych rachunków logowania, generowanie niezbędnych identyfikatorów użytkownika (URID) w rejestrze Unii oraz przypisywanie do odpowiednich rachunków rejestrowych podmiotu.
 • Doradztwo w zakresie zakładania nowych kont dla operatorów obiektów i/lub kont osobistych dla posiadaczy kont.
 • Pomoc i doradztwo w trakcie komunikacji przedsiębiorstwa z KOBiZE, w tym przegląd przychodzących wniosków z określeniem terminów i przedłużeniem terminów.
 • Telefoniczne wsparcie w zakresie transakcji dotyczących uprawnień lub zwrotu uprawnień
 • Telefoniczne doradztwo dla upoważnionych przedstawicieli w zakresie problemów z dostępem do rachunku ewidencyjnego oraz poruszania się po wszystkich pozycjach menu rachunku ewidencyjnego.
 • Wstępne porady telefoniczne dotyczące nowych inwestycji, wszystkich czynników istotnych dla przydziału oraz określenia wielkości przydziału. Doradztwo telefoniczne w kontekście przygotowania potwierdzeń wykorzystania (w tym oświadczeń o zamiarze wykorzystania i oświadczeń o zwolnieniu z kosztów nEHS) paliw kopalnych zgodnie z BEHG.
 • przybliżone obliczenie możliwej dotacji zgodnie z ustawą o emisji dwutlenku węgla (BECV) w celu złożenia wniosku rocznego (wniosek można załatwić w drodze oddzielnej umowy za pośrednictwem Emissionshändler.com)
 • doradzanie przedsiębiorstwu we wszystkich kwestiach związanych z systemem kwot emisji gazów cieplarnianych dla pojazdów elektrycznych
 • opcjonalnie: obsługa komunikacji VPS z DEHSt, włącznie z elektronicznie podpisaną wysyłką, jak również otrzymywanie i ewentualnie przetwarzanie przychodzących wiadomości (tylko za odrębną umową).