Pakiet handlowy dla udanego handlu uprawnieniami do emisji CO2

Operatorzy zakładów w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji są uzależnieni od kompetentnych specjalistów ds. handlu oraz dostępu do płynnych rynków, jeśli chcą nabyć swoje uprawnienia do emisji po konkurencyjnych cenach.

Usługi w ramach pakietu handlowego obejmują stałe wsparcie dla firmy we wszystkich kwestiach związanych z zakupem, sprzedażą, wymianą i pożyczaniem uprawnień, różnymi możliwościami nabycia na różnych rynkach, a także realizacją transakcji i ich obsługą administracyjną.

 • Zakup i sprzedaż uprawnień do emisji w ramach obowiązkowego handlu emisjami w UE, w szczególności certyfikatów EUA, aEUA i CER (bez opłat transakcyjnych i kosztów zakupu certyfikatów).
 • Wsparcie w znalezieniu odpowiedniego momentu na zakup i/lub sprzedaż uprawnień.
 • Doradztwo handlowe przez telefon lub na miejscu (na miejscu tylko w przypadku jednoczesnej rezerwacji Pakietu Info) w przedsiębiorstwie w zakresie aktualnego rozwoju cen i wolumenu w handlu emisjami.
 • Doradztwo handlowe w zakresie zakupu i sprzedaży certyfikatów redukcji CO2 w rejestrze Kioto.
 • Zalecenia dotyczące dwustronnego handlu i punktów wymiany uprawnień do emisji w Europie.
 • Wsparcie w zakresie wymiany uprawnień CER znajdujących się na rachunku rejestrowym spółki na uprawnienia EUA/aEUA w celu wypełnienia obowiązku umorzenia.
 • Opracowywanie strategii zamówień w ramach zarządzania portfelem.
 • Doradztwo handlowe w zakresie kredytowania uprawnień i transakcji zabezpieczających cenę.
 • Przegląd i analiza dwustronnych umów handlowych spółki z osobami trzecimi oraz pomoc w sporządzaniu umów.
 • Doradztwo (nie konsulting) w zakresie poprawnej podatkowo księgowości w handlu CO2, przygotowanie odpowiednich szablonów dla firmy.
 • Wycena pakietów certyfikatów dla spółki na koniec roku obrotowego, np. w terminie wygaśnięcia grudniowego forwarda, w ostatni poniedziałek grudnia lub na żądanie w terminie przydziału dla celów wyceny bilansowej certyfikatów w spółce.