Header Hintergrund

Pakiet handlowy dla udanego handlu uprawnieniami do emisji CO2

Operatorzy zakładów w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji są uzależnieni od kompetentnych specjalistów ds. handlu oraz dostępu do płynnych rynków, jeśli chcą nabyć swoje uprawnienia do emisji po konkurencyjnych cenach.

Usługi w ramach pakietu handlowego obejmują stałe wsparcie dla przedsiębiorstwa we wszystkich aspektach obrotu uprawnieniami do emisji dopuszczonymi do unijnego handlu emisjami. Oprócz administracyjnej obsługi transakcji należy skupić się na ekonomicznie sensownym pozyskiwaniu uprawnień do emisji. Emissionshändler.com pomaga operatorom zakładów, aby za pomocą indywidualnie dopasowanych strategii pozyskiwania uprawnień do emisji uczynić je przejrzystymi i zrozumiałymi, a z punktu widzenia ryzyka postawić je na solidnych podstawach. Szczegółowy opis usług wchodzących w skład pakietu handlowego znajduje się poniżej.

Przedsiębiorstwa, które nie tylko dążą do jak najlepszej minimalizacji ryzyka i możliwości optymalizacji ekonomicznej w obszarze handlowym, ale również chciałyby mieć optymalną pozycję we wszystkich obszarach handlu emisjami w UE, powinny rozważyć pakiet CO2 beztroski oferowany przez Emissionshändler.com.

Jeśli są Państwo zainteresowani, to proszę poprosić o nasz niewiążący projekt umowy dla pakietów CO2 EU-ETS.

 • Zakup i sprzedaż uprawnień do emisji w ramach obowiązkowego handlu emisjami w UE, w szczególności certyfikatów EUA, aEUA i CER (bez opłat transakcyjnych i kosztów zakupu certyfikatów).
 • Wsparcie w znalezieniu odpowiedniego momentu na zakup i/lub sprzedaż uprawnień.
 • Doradztwo handlowe przez telefon lub na miejscu (na miejscu tylko w przypadku jednoczesnej rezerwacji Pakietu Info) w przedsiębiorstwie w zakresie aktualnego rozwoju cen i wolumenu w handlu emisjami.
 • Doradztwo handlowe w zakresie zakupu i sprzedaży certyfikatów redukcji CO2 w rejestrze Kioto.
 • Zalecenia dotyczące dwustronnego handlu i punktów wymiany uprawnień do emisji w Europie.
 • Wsparcie w zakresie wymiany uprawnień CER znajdujących się na rachunku rejestrowym spółki na uprawnienia EUA/aEUA w celu wypełnienia obowiązku umorzenia.
 • Opracowywanie strategii zamówień w ramach zarządzania portfelem.
 • Doradztwo handlowe w zakresie kredytowania uprawnień i transakcji zabezpieczających cenę.
 • Przegląd i analiza dwustronnych umów handlowych spółki z osobami trzecimi oraz pomoc w sporządzaniu umów.
 • Doradztwo (nie konsulting) w zakresie poprawnej podatkowo księgowości w handlu CO2, przygotowanie odpowiednich szablonów dla firmy.
 • Wycena pakietów certyfikatów dla spółki na koniec roku obrotowego, np. w terminie wygaśnięcia grudniowego forwarda, w ostatni poniedziałek grudnia lub na żądanie w terminie przydziału dla celów wyceny bilansowej certyfikatów w spółce.