Header Hintergrund

Kupno i sprzedaż EUA

Uprawnienia do emisji, którymi handluje się w ramach unijnego systemu handlu emisjami, noszą nazwę europejskich uprawnień do emisji, w skrócie EUA.

EUA są wydawane przez UE uczestnikom unijnego handlu emisjami w drodze swobodnego przydziału i licytacji. EUA mogą być następnie swobodnie kupowane i sprzedawane na rynku na giełdzie lub w handlu dwustronnym.

Operatorzy zakładów podlegający handlowi emisjami muszą spełnić prawnie przewidziane wyrównanie ich emisji CO2 poprzez zakup EUA, a następnie coroczne ich umorzenie w polskim urzędzie ds. handlu emisjami (KOBiZE).

Handel uprawnieniami EUA jest nie tylko niezwykle zmienny, szczególnie ze względu na regulacyjny wpływ UE, ale także osiągnął w ostatnich latach takie poziomy cenowe, że rozsądne zarządzanie ryzykiem przez operatorów instalacji jest niezbędne.

Między innymi, skorygowane w górę cele klimatyczne UE powodują, że operatorzy instalacji tracą sukcesywnie duże części swoich darmowych przydziałów i zamiast tego muszą w coraz większym stopniu pokrywać swoje zapotrzebowanie na uprawnienia poprzez udział w aukcjach lub na rynku wtórnym.

Jeśli handel EUA nie jest częścią Państwa podstawowej działalności, jest to jak najbardziej zrozumiałe. Jednak sam ten fakt nie powinien powodować, że kwestia ta nie będzie traktowana z należytą uwagą w Państwa firmie. Jeśli nie są Państwo w stanie lub nie chcą zarządzać tym problemem przy pomocy własnych zasobów ludzkich, sensowne jest skorzystanie z pomocy usługodawcy. Właściwy usługodawca będzie miał oko na rynek i wynikające z niego ryzyko dla Państwa i zapewni, że Państwa zapotrzebowanie na EUA będzie zarządzane w sposób ekonomicznie rozsądny i z odpowiednią perspektywą.

Chciałbyś handlować z EUA na dobrych warunkach rynkowych w oparciu o prostą i zrozumiałą strukturę umów oraz przejrzystą strukturę opłat? Bardzo chętnie, pozwól nam się z Tobą skontaktować, a my prześlemy Ci ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy chodzi o pojedynczy zakup, czy o uzgodnienie opracowanego i wdrożonego przez nas planu zaopatrzenia, będą Państwo zaskoczeni, jak szybko możemy pomóc.

Ponieważ zasadniczo nie chcą Państwo uczynić z zakupu i sprzedaży uprawnień swojej głównej kompetencji, ale mimo to nie chcą Państwo zrezygnować z pełnej kontroli nad finansowym zakresem obrotu uprawnieniami, sensowne jest zlecenie zakupu uprawnień specjaliście, który będzie z Państwem współpracował tak samo pewnie, jak od 15 lat z wieloma innymi podmiotami gospodarczymi w Europie.

W Emissionshändler.com firmy zlecają zakup lub sprzedaż EUA w najprostszy sposób, co w wielu przypadkach daje lepszy wynik w uzyskanej cenie niż przeciętnie. Jeżeli ponadto potrzebują Państwo średnich lub dużych ilości uprawnień częściej niż raz lub dwa razy w roku, opracujemy wspólnie z Państwem indywidualną strategię handlową, uwzględniającą aktualne warunki rynkowe. Na Państwa życzenie możemy również przejąć dla Państwa dalsze monitorowanie rynku.

Emissionshändler.com chętnie zaoferuje Państwu swoje usługi handlowe również w pakiecie kont CO2, który jest częścią naszego pakietu CO2 Beztroski dla uczestników EU ETS. Proszę się z nami skontaktować!