Header Hintergrund

Raport z danych o przydziale

Łatwo przyszło, łatwo poszło

Poprzednio, jako operator zakładu, musiałeś złożyć zawiadomienie o działaniu do KOBiZE do 31 stycznia każdego roku. Tak już nie jest. Począwszy od czwartego okresu handlowego, zgłoszenie operacji zostanie zastąpione raportem zawierającym dane dotyczące przydziału.

Raport z danymi o przydziale oznacza nie tylko zmianę z obliczania przydziału w oparciu o przepustowość na koncepcję przydziału dynamicznego z corocznymi automatycznymi redukcjami lub wzrostami przydziału ale także zmiany administracyjne. Podobnie jak w przypadku rocznego raportu CO2, raport z danymi przydziału należy również przedłożyć KOBiZE w zweryfikowanej formie, co również należy składać corocznie do 31 marca.

Podobnie jak w przypadku zgłoszenia operacji, raport dotyczący danych o przydziale jest zestawieniem danych operacyjnych mającym na celu dostarczenie informacji o zmianach we wskaźnikach działalności elementów przydziału.

W przyszłości korekty przydziału będą dokonywane zgodnie ze sprawozdaniem na temat danych dotyczących przydziału, jeżeli zgłoszony średni wskaźnik działalności z dwóch lat będzie odbiegał o więcej niż 15 % od historycznego wskaźnika działalności odnotowanego we wniosku o przydział. Ponowne dostosowanie w tym samym kierunku w okresie przydziału następuje tylko wtedy, gdy nowo ustalona wartość zostanie ponownie przekroczona lub nie zostanie osiągnięta o co najmniej 5 %. Jedynie w przypadku ponownego spadku wartości poniżej progu 15 % przywracane jest pierwotne uprawnienie do bezpłatnego przydziału.

Celem KOBiZE jest dostosowanie przydziału bezpłatnych uprawnień do aktualnego, rzeczywistego stanu operacyjnego oraz do zapotrzebowania na uprawnienia.
Dalsze informacje na temat raportu z danych o przydziałach można znaleźć w punkcie menu Wiedza o emisjach.

Niedokładny lub niekompletny raport z danych oprzydziale może mieć przykry wpływ na finanse firmy, biorąc pod uwagę, że automatyczna korekta przydziału jest konsekwencją, jeśli średnia krocząca z 2 lat odbiega o więcej niż 15% od wskaźnika aktywności podanego we wniosku o przydział.

Redukcja przydziału nie jest jednak jedynym scenariuszem, który może spotkać operatora. Niewykorzystane szanse na zwiększenie przydziału, jak również kary za pominięcie obowiązkowych zgłoszeń do 50.000 euro mogą utrudnić życie operatorowi.

W szczególności chcielibyśmy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że korekta przydziału dokonana w pewnych okolicznościach nie musi być przyjęta bez skargi. Aby zapobiec fałszywym zachętom w kontekście stosowania wskaźników ciepła lub paliwa, KOBiZE może odstąpić od automatycznej redukcji przydziału, jeśli udowodnisz, że spadający wskaźnik aktywności jest spowodowany wzrostem efektywności. W ten sam sposób KOBiZE może również odmówić Ci zwiększenia przydziału, jeśli udowodni, że zwiększony wskaźnik aktywności nie jest związany ze wzrostem produkcji, ale wynika z pogorszenia wydajności.

Jeżeli potrzebują Państwo konkretnej pomocy przy sporządzaniu wiosennego raportu z danych o przydziałach i nie chcą Państwo przejmować wprowadzania danych do specjalnego systemu zarządzania formularzami właściwego urzędu KOBiZE, prosimy o niezwłoczny kontakt z Emissionshändler.com® w celu złożenia zapytania o odpowiednią ofertę. Przejmujemy przegląd i ocenę Państwa danych produkcyjnych i związanych z nimi osobliwości, takich jak brakujące wartości pomiarowe, zmiany paliwa, zmiany techniczne w zakładzie, które mają wpływ na wskaźniki aktywności.

Następnie przejmujemy często czasochłonną komunikację z Państwa weryfikatorem w trakcie procesu weryfikacji z jednej strony oraz wprowadzanie wszystkich danych do specjalnego Systemu Zarządzania Formularzami z drugiej strony. Pozostaje tylko przekazać wypełniony raport danych o przydziale do KOBiZE przez wirtualną pocztę.

Czy czujesz, że zostałeś potraktowany niesprawiedliwie, ponieważ twój przydział został zmniejszony lub odmówiono ci zwiększenia przydziału? Chętnie przyjrzymy się Państwa sytuacji i wesprzemy Państwa w przedstawieniu Państwa interesów w KOBiZE.

Jak tylko przedstawią nam Państwo swoje konkretne żądanie, niezwłocznie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę.
Nie wahaj się z nami skontaktować!