Header Hintergrund

Nasze usługi w zakresie handlu emisjami w UE i Niemczech

Usługi doradcze i handlowe świadczone są na rzecz przedsiębiorstw objętych obowiązkowym unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji EU-ETS, takich jak przemysł energetyczny z jego ciepłowniami i elektrowniami, a także elektrociepłownie i parownie przedsiębiorstw z branży chemicznej, szklarskiej, papierniczej, cementowej i ceramicznej. Podobnie jest w przypadku przedsiębiorstw objętych krajowym systemem handlu uprawnieniami do emisji nEHS, takich jak dostawcy gazu, sprzedawcy minerałów, użytkownicy i sprzedawcy koksu/węgla.
Zasadniczo są to:

Zasadniczo są to:

 • Przygotowanie i przegląd planów monitorowania zgodnie z wymogami prawnymi dla operatorów instalacji i dystrybutorów w EU ETS i nEHS.
 • Doradztwo techniczne i strategiczne doradztwo biznesowe w zakresie optymalizacji instalacji i oszczędności w sektorze uprawnień.
 • Przygotowanie rocznych raportów CO2 w EU-ETS i nEHS
 • Przygotowywanie raportów danych alokacji ZDB w EU-ETS
 • Prowadzenie i administrowanie rachunkami rejestrowymi firm w odpowiednich krajowych organach rejestrujących, w tym realizacja umorzeń i transferów w handlu uprawnieniami do emisji w UE i DE
 • Konfiguracja, zarządzanie i maksymalizacja zysków z uprawnień do emisji przedsiębiorstw na podstawie ryczałtu lub zysku (zarządzanie portfelem uprawnień)
 • Zakup i sprzedaż uprawnień do emisji EUA/aEUA i nEZ w obrocie dwustronnym lub giełdowym
 • Seminaria i warsztaty wewnętrzne na temat handlu emisjami
 • Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem w handlu emisjami
 • Projektowanie i rozwój systemów zapewnienia jakości CO2
 • Świadczenie usług doradczych w zakresie handlu uprawnieniami do emisji w korporacyjnych działach IT
 • Świadczenie usług doradczych na miejscu dla dystrybutorów, których dotyczy BEHG
 • Doradztwo i wsparcie w zakresie dekarbonizacji zakładów i wprowadzania paliw biogenicznych z odpowiednimi certyfikatami zrównoważonego rozwoju
 • Przejęcie pełnej komunikacji (wysyłka/odbiór) z organem DEHSt poprzez zewnętrzną obsługę skrzynki pocztowej VPS.

Emissionshändler.com chętnie umówi się na 1-dniową konsultację, jak również na bezpłatną konsultację wstępną wszystkich naszych usług. Konsultacje mogą być prowadzone w języku niemieckim, angielskim lub polskim.