Header Hintergrund

Raport dotyczący emisji w nEHS

Określenie poziomów emisji CO2

Jako uczestnik krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (nEHS), zgodnie z § 7 ust. 1 BEHG, jesteś zobowiązany do przygotowania raportu emisji dla swojej firmy i przekazania go w formie elektronicznej do Niemieckiego Urzędu Handlu Emisjami (DEHSt).

Raport emisji obejmuje emisje paliw podlegających nEHS, które zostały wprowadzone do obrotu w poprzednim roku, a zatem można go przygotować najwcześniej na początku roku. Zaleca się rozpoczęcie prac sprawozdawczych tak wcześnie, jak to możliwe, aby uniknąć presji terminu. Prace powinny jednak zostać zakończone najpóźniej w lipcu, ponieważ co roku do 31 lipca emisje paliw muszą zostać określone na podstawie planu monitorowania, a podpisany elektronicznie raport emisji musi zostać przekazany do DEHSt (KOBiZE) za pośrednictwem platformy DEHSt (KOBiZE) w zweryfikowanej formie, jeśli to konieczne. Zadaniem weryfikatora jest potwierdzenie, że raport emisji jest poprawny technicznie, kompletny i spójny. Należy pamiętać, że koordynacja z weryfikatorem wymagana podczas procesu weryfikacji również wiąże zasoby. Nieprawidłowe, nieterminowe lub niezłożone raporty emisji mogą skutkować grzywnami w wysokości do 500 000 euro i dalszymi sankcjami.

Raport emisji zawiera wykaz emisji paliwa w ilościach wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym. Podstawą do określenia emisji jest aktualny plan monitorowania.

Raport emisji niezgodny z wymogami prawnymi może skutkować znacznymi karami finansowymi, a w najgorszym przypadku zagrozić istnieniu firmy. Podczas gdy raport emisji, który nie został złożony, nie został złożony w terminie lub nie został złożony w całości, może skutkować grzywną w wysokości do 500 000 euro, niezłożenie raportu prowadzi również do zablokowania rachunku rejestru.

Jeśli potrzebujesz konkretnej pomocy przy obliczaniu emisji, elektronicznym tworzeniu raportu emisji na platformie DEHSt i komunikacji z weryfikatorem w okresie od kwietnia do lipca każdego roku, skontaktuj się natychmiast z Emissionshändler.com.

Należy pamiętać, że przygotowanie raportu emisji musi być zawsze zgodne z aktualną wersją planu monitorowania, a z biegiem lat można spodziewać się wszelkich zmian w rodzaju paliw wprowadzanych do obrotu i ich odpowiednich wskaźników emisji. Ponieważ jest to nie tylko czasochłonne, ale także wiąże zasoby ludzkie, sensowne może być stałe zlecanie takich procesów zewnętrznemu usługodawcy. Chętnie zaoferujemy Państwu nasze wsparcie.

Czy chciałbyś, aby Twój raport emisji został przygotowany przez specjalistę jednorazowo lub na stałe?
Nie wahaj się z nami skontaktować, opracujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Jeśli rozważasz stałe i całkowite zlecenie obowiązków administracyjnych w zakresie nEHS zewnętrznemu usługodawcy, z przyjemnością zaoferujemy Ci nasze wsparcie w ramach oferowanego przez nas pakietu BEHG.

Więcej informacji na temat: Wiedza na temat emisji BEHG/nEHS