Header Hintergrund

Usunięcie EUA

Uprawnienia EUA znajdujące się na rachunku rejestrowym można anulować z obiegu nie tylko przez umorzenie, ale również przez usunięcie.

Dobrowolne usunięcie uprawnień EUA zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r., art. 62 (Dobrowolne anulowanie uprawnień i jednostek Kioto) ostatecznie wycofuje uprawnienia do emisji z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji tak, że nie są one już dostępne dla innych uczestników systemu UE, zmniejszając tym samym emisję CO2 w UE.

Takie usunięcie EUA może być oprócz wspierania projektów ochrony klimatu przejrzystą metodą osiągnięcia neutralności klimatycznej i tym samym przyczynić się do globalnej ochrony klimatu.