Header Hintergrund

Czasopismo News-emisje z Emissionshändler.com

Tutaj możesz zaprenumerować nasz bezpłatny News-emisje.

Znajdą tu Państwo informacje z praktyki unijnego handlu emisjami oraz krajowego handlu emisjami paliw. Bezpłatne i aktualne informacje na temat monitorowania i raportowania w ramach systemów BEHG i EU ETS, komunikacji w zakresie działalności oraz giełdowego i dwustronnego handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Bezpłatny News-emisje jest publikowany około 8-10 razy w roku w języku niemieckim i obejmuje tematy związane z europejskim handlem emisjami.

Zapisując się, deklarują Państwo chęć otrzymywania w przyszłości informacji na tematy związane z europejskim handlem emisjami. Otrzymają Państwo informacje na temat praktyki handlu emisjami, takie jak wnioski o przydział uprawnień, wykazy carbon leakage, monitoring, raportowanie, zgłoszenie do eksploatacji, gromadzenie danych, informacje o cenach i wolumenach z europejskiego handlu emisjami oraz kupna i sprzedaży EUA, a także wybrane aspekty ochrony środowiska i klimatu.

Wyrażają Państwo zgodę na to, że Emissionshändler.com / GEMB mbH może informować Państwa o wybranych tematach i w razie potrzeby kontaktować się z Państwem telefonicznie, o ile podali Państwo firmie GEMB mbH swój numer telefonu również w późniejszym terminie. Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów. W szczególności, żadne dane nie będą przekazywane nieupoważnionym osobom trzecim.

Jesteście Państwo świadomi, że w każdej chwili możecie cofnąć swoją zgodę.

Obowiązuje oświadczenie o ochronie danych firmy GEMB mbH, które zawiera również dalsze informacje o możliwości korekty, usunięcia i zablokowania swoich danych.

Zaprenumeruj nasz bezpłatny News-emisje

Bezpłatne pismo informacyjne na temat handlu emisjami w UE

Tak, zapoznałem się z oświadczeniem o ochronie danych* i zgadzam się, że podane przeze mnie dane mogą być gromadzone i przechowywane w formie elektronicznej. Moje dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów przetwarzania i odpowiedzi na moje zapytanie. Wysyłając formularz kontaktowy, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych.