Header Hintergrund

Pakiet informacyjny zawierający szczegółowe informacje techniczne

Operatorzy zakładów w europejskim handlu emisjami są uzależnieni od szczegółowych i aktualnych informacji, jeśli chcą prawidłowo przestrzegać krajowych i ogólnoeuropejskich przepisów i dyrektyw.

Usługi w ramach Pakietu Informacyjnego obejmują stałe wsparcie dla firmy we wszystkich kwestiach związanych z handlem emisjami w UE i odpowiednimi regulacjami krajowymi przez telefon lub e-mail. Ponadto do dziesięciu razy w roku wysyłany jest bezpłatny list na temat handlu emisjami w UE.

Opcjonalnie do pakietu informacyjnego można włączyć coroczną wizytę na miejscu w przedsiębiorstwie. Podczas wizyty Emissionshändler.com przedstawi prezentację na temat aktualnego rozwoju handlu emisjami w UE lub udzieli szczegółowych informacji na tematy żądane przez przedsiębiorstwo. Szczegółowy opis usług wchodzących w skład pakietu informacyjnego znajduje się poniżej.

Dla kompleksowego wsparcia w zakresie handlu emisjami polecamy oferowany przez Emissionshändler.com pakiet CO2 Beztroski.

Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o złożenie zapytania o naszą niewiążącą propozycję umowy na pakiety CO2 EU-ETS.

  • Aktualne informacje na temat trendów ilościowych i cenowych dla różnych produktów CO2
  • Informacje na temat możliwości zarządzania portfelem w celu nabywania certyfikatów CO2
  • Telefoniczny serwis informacyjny na wszystkie tematy związane z CO2 w EU-ETS.
  • Telefoniczny serwis informacyjny na wszystkie tematy związane z CO2, takie jak optymalizacja instalacji, efektywność energetyczna, zarządzanie energią, biomasa itp.
  • Aktualne informacje w zakresie handlu emisjami na temat nowych zmian prawnych w UE i KOBiZE.
  • Pomoc w kwestiach dotyczących rozporządzenia UE w sprawie rejestrów, dyrektywy UE w sprawie handlu uprawnieniami do emisji, dyrektywy UE w sprawie monitorowania, dyrektywy UE w sprawie sprzedaży na aukcji, TEHG itp.
  • Publikacja czasopisma News-emisje na aktualne tematy handlu emisjami w języku niemieckim, jak również indywidualne i specyficzne dla operatora informacje/komentarze na odpowiednie tematy na życzenie.
  • Coroczne spotkanie informacyjne dotyczące ogólnych, bieżących lub szczegółowych kwestii związanych z handlem emisjami w UE, odbywające się w siedzibie przedsiębiorstwa i trwające do 3,5 godziny. (w tym koszty podróży do i z firmy oraz koszty podróży).
  • Szkolenie nowych pracowników i kierowników w zakresie handlu emisjami UE w ramach corocznego spotkania na miejscu.