Wniosek o przydział bezpłatnych uprawnień

Wniosek o przydział przed rozpoczęciem okresu handlowego

Wniosek o bezpłatne przyznanie europejskich uprawnień do emisji (European Allowances EUA) może złożyć każdy europejski operator elektrowni, którego instalacja nie wytwarza wyłącznie energii elektrycznej.
Kwota alokacji jest obliczana z uwzględnieniem zasady „benchmarkingu”. W przypadku segmentów przemysłowych, dla których nie określono wskaźników referencyjnych, stosuje się zamiast tego tzw. Procedury rezerwowe, w których np. produkcja jest punktem odniesienia. Dopuszczalna kwota jest wtedy oparta na faktycznych potrzebach firmy w tak zwanych latach referencyjnych. Jeśli sektor przemysłowy, w którym działa Twoja firma lub produkty, które wytwarzasz znajdują się na liście -liczba bezpłatnych certyfikatów jest znacznie wyższa niż w przypadku reszty branży

W IV okresie handlowym 43% wszystkich certyfikatów wydanych przez UE zostanie przydzielonych bezpłatnie, reszta większa zostanie sprzedana na aukcjach lub będzie przechowywana w rezerwie na nowe inwestycje.
Wniosek o przydział bezpłatnych uprawnień należy zawsze składać z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem okresu handlowego.

• W III okresie rozliczeniowym 2013-2020 termin składania wniosków o alokację upłynął 31 stycznia 2012 r
• Za pierwsze półrocze (2021-2025) IV okresu rozliczeniowego 2021-2030 termin składania wniosków o alokację upłynął 30 czerwca 2019 r.
• Na drugie półrocze (2026-2030) IV okresu rozliczeniowego 2021-2030 termin składania wniosków o alokację prawdopodobnie upłynie 30 czerwca 2024 r.
• W piątym okresie rozliczeniowym 2031-2040 najprawdopodobniej nie będzie już żadnych bezpłatnych przydziałów, a jedynie aukcje

Złożenie wniosku o alokację to dużo czasu dla operatora systemu w EU ETS, co w zależności od złożoności systemu wymaga około 10-20 dni roboczych wyspecjalizowanego pracownika.
Wnioski o bezpłatne przydziały można również składać w okresie rozliczeniowym, jeśli zmiany w inwestycjach powodują, że taki wniosek może być uzasadniony.