Header Hintergrund

Wniosek o przydział bezpłatnych uprawnień

Wniosek o przydział

Zakres, w jakim operatorzy zakładów objętych handlem emisjami są uprawnieni do bezpłatnego przydziału oraz ostateczna wysokość przydziału zależą od wielu czynników.

Obecnie darmowy przydział opiera się przede wszystkim na standardach efektywności. Zakłady, które są najbardziej efektywne w całej UE pod względem intensywności CO2 w produkcji, wyznaczają tzw. benchmarki. Mniej wydajna instalacja, mimo że potrzebuje więcej uprawnień, otrzymuje przydział tylko w wysokości ustalonego dla niej benchmarku.
Sektory posiadające instalacje objęte handlem emisjami, które intensywnie konkurują z konkurentami mającymi siedziby w krajach trzecich, nie mogą przerzucać kosztów ponoszonych w związku z zakupem uprawnień do emisji na swoich klientów. Skutkiem tego może być przeniesienie produkcji, a tym samym przesunięcie emisji gazów cieplarnianych z monitorowanego obszaru EU ETS do krajów o zerowej lub niższej ochronie klimatu. Ryzyko to nazywane jest carbon leakage.

Wszystkie sektory lub produkty zagrożone ucieczką emisji, zgrupowane na sporządzonej przez UE tzw. liście carbon leakage, otrzymują w 100% darmowy przydział, z uwzględnieniem zastosowanego "benchmarkingu".
Z kolei producenci energii elektrycznej, którzy mogą łatwo przenieść koszty spowodowane handlem emisjami na swoich klientów, nie otrzymują bezpłatnych przydziałów.

Wniosek o bezpłatny przydział musi być zawsze złożony w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem okresu handlowego.
W przypadku drugiego okresu rozliczeniowego obecnego IV okresu rozliczeniowego (2026-2030) termin złożenia wniosku o przydział prawdopodobnie upłynie 30.06.2024 r.
Złożenie wniosku o przydział wymaga od prowadzącego instalację bardzo dużo czasu, który w zależności od stopnia skomplikowania instalacji zajmuje około 10-20 dni roboczych wyspecjalizowanego pracownika.

Na podstawie wniosku o przydział uprawnień UE decyduje o przydziale na kilka lat jednocześnie. Najbliższy wniosek o przydział na drugi okres rozliczeniowy czwartego okresu rozliczeniowego obejmuje lata 2026-2030.

Z tego powodu kluczowy jest starannie przygotowany wniosek o przydział, który wyczerpuje wszystkie możliwości zabezpieczenia maksymalnej ilości darmowych uprawnień. W przeciwnym razie niepotrzebnie stracisz pieniądze i będziesz musiał dokupić brakujące uprawnienia na rynku po wysokich cenach.

Złożoność wniosku o przydział, jak również jego szanse i zagrożenia leżą w szeregu śrubek regulacyjnych, które w istotny sposób wpływają na wysokość przydziału. Są to w szczególności

  • strukturyzacja Państwa limitów inwestycyjnych/bilansowych
  • prawidłowe uwzględnienie wszystkich elementów uprawniających do przydziału
  • prawidłowe uwzględnienie historycznych wskaźników aktywności
  • prawidłowe zastosowanie standardów dla poszczególnych elementów przydziału
  • sprawdzenie ucieczki emisji (wybór właściwego kodu NACE)
  • prawidłowe uwzględnienie różnych współczynników redukcji

O ile jako operator odpowiedzialny nie dysponujesz wyspecjalizowanym i doświadczonym pracownikiem, który może poświęcić 15-30 dni na prace wokół wniosku o przydział, gdy nadejdzie odpowiedni czas, powinieneś w porę poszukać pomocy z zewnątrz.

Jeżeli potrzebują Państwo konkretnej pomocy w przygotowaniu wniosku o przydział, ponieważ Państwa firma nie dysponuje wystarczającą ilością doświadczonych pracowników do tej skomplikowanej pracy, a jednocześnie nie chcą Państwo stracić maksymalnej możliwej kwoty przydziału, prosimy o kontakt z Emissionshändler.com w celu złożenia wniosku o odpowiednią ofertę.

Emissionshändler.com chętnie przygotuje dla Państwa wniosek o przydział.

Przejrzymy i sprawdzimy Państwa ostatni wniosek o przydział, Państwa urządzenia pomiarowe, schemat instalacji, sprawdzimy Państwa matrycę organizacyjną, przygotujemy kompletny raport metodyczny dla Państwa instalacji, przyjrzymy się granicom bilansowym Państwa instalacji, określimy elementy przydziału i ich obowiązujące normy efektywności, przeprowadzimy szczegółową kontrolę carbon leakage (określenie kodu NACE) i przeanalizujemy przydział pod kątem obowiązujących współczynników redukcji.

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych do systemu zarządzania formularzami (FMS) KOBiZE, omawiamy status wniosku z Państwa weryfikatorem i uwzględniamy ewentualne wnioski o zmiany w kilku rundach interakcji.

Po przekazaniu prawa do przetwarzania wniosku weryfikatorowi, przejmujemy monitorowanie dalszych weryfikacji w ramach wybranej przez Państwa organizacji weryfikacyjnej.

Zweryfikowany wniosek o przydział musi zostać ostatecznie przekazany do KOBiZE w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym za pośrednictwem wirtualnej poczty.

Emissionshändler.com chętnie przedstawi Państwu ofertę na ryczałtowe przejęcie powyższych czynności od 30.09.2023. Prosimy o kontakt!