Header Hintergrund

Rynek spot - szybka i natychmiastowa dostawa z rynku!

Rynek spot jest rynkiem krótkoterminowym, co oznacza, że EUA będące przedmiotem obrotu na tym rynku są dostarczane i opłacane natychmiast. Niezwłocznie w tym przypadku oznacza, że transakcja spot musi być zrealizowana w ciągu trzech dni. Oznacza to również, że strona, która ma zostać dostarczona, musi fizycznie posiadać swoje uprawnienia na rachunku rejestrowym, aby móc je dostarczyć w tak krótkim czasie.