Header Hintergrund

Zarządzanie certyfikatami w nEHS

Zakup, późniejszy zakup i sprzedaż certyfikatów

Oprócz zadań administracyjnych związanych z uczestnictwem w nEHS, od 2021 r. jako dystrybutor paliw musisz zarządzać zapasem krajowych uprawnień do emisji (nEZ).

W pierwszym okresie rozliczeniowym 2021-2025, zwanym również fazą wstępną, możesz kupować nEZ w każdym roku zgodnie ze swoimi potrzebami po odpowiedniej stałej cenie na Europejskiej Giełdzie Energii (EEX). Jednak niedokładna prognoza zapotrzebowania na uprawnienia może spowodować, że na koncie w rejestrze nEHS pojawi się niedobór lub nadwyżka nEZ w dniu 30 września, czyli w dniu złożenia nEZ do niemieckiego urzędu ds. handlu uprawnieniami do emisji (DEHSt).

Aby zapewnić efektywność ekonomiczną zarządzania certyfikatami, niezbędna jest wiarygodna prognoza zużycia paliwa. Ważne jest, aby pamiętać, że w fazie wstępnej do 30 września roku następującego po roku sprawozdawczym certyfikaty można nadal kupować na giełdzie EEX po stałej cenie z poprzedniego roku, ale ta dodatkowa opcja zakupu jest ograniczona do 10%.

Jeśli okaże się, że budżet po zakupie na giełdzie EEX w wysokości 10% nie jest wystarczający do pokrycia zapotrzebowania na nEZ, należy albo kupić po wyższej stałej cenie na giełdzie EEX, albo spróbować uzyskać bardziej atrakcyjne ceny na rynku wtórnym niż ustawowa stała cena. Jeśli natomiast posiadamy nadwyżkę nEZ, należy ją sprzedać do 30 września, ponieważ od 1 października nEZ z roczną identyfikacją z poprzedniego roku tracą na wartości. Właśnie ze względu na nieuniknione różnice między prognozą a rzeczywistym popytem, rynek wtórny nEHS utworzył się już po pierwszym roku sprawozdawczym.

Emissionshändler.com działa jako pośrednik na tym rynku wtórnym, łącząc różne interesy firm i pomagając zrównoważyć istniejące różnice.

Czy masz dodatkowe zapotrzebowanie na zakup, które możesz pokryć tylko wyższą stałą ceną z bieżącego roku? Czy nadal musisz sprzedawać nEZ z roczną identyfikacją z poprzedniego roku? W Emissions Trader pomożemy Ci osiągnąć najlepsze możliwe ceny rynkowe dla Twoich ilości.

W drugim okresie rozliczeniowym 2026-2030 jako dystrybutor musisz aktywnie uczestniczyć w rynku aukcyjnym i/lub rynku wtórnym jako zarządzający swoim portfelem uprawnień.

W drugim okresie rozliczeniowym nie będzie już stałych cen. Odbędzie się wyłączna aukcja nEZ, początkowo w 2026 r. w przedziale cenowym 55-65 euro, a następnie od 2027 r. najprawdopodobniej bez ograniczeń cenowych.

Rozpoczęciu fazy aukcyjnej towarzyszyć będzie bardziej płynny obrót na rynku wtórnym. Przy dobrym i profesjonalnym zarządzaniu certyfikatami możliwości dla dłużnika nEHS powinny być większe niż ryzyko.

Dobre zarządzanie certyfikatami, które jest wyraźnie zorientowane na potrzeby klienta i skutkuje odpowiednimi decyzjami handlowymi w odpowiednim czasie, jest niezbędne w połączeniu z właściwym partnerem handlowym po stronie klienta, aby zapewnić ekonomiczne podejście do nEHS.

  • Profesjonalne zarządzanie certyfikatami
  • pozwala uniknąć niepotrzebnie kosztownych odkupów.
  • Straty wynikające z wygaśnięcia nEZ.
  • uwzględnia opcje dostępne na rynku wtórnym.
  • oszczędza czas i nerwy.
  • Zapewnia zdecydowaną przewagę nad konkurencją.

Jeśli chcą Państwo zapewnić sobie przewagę nad konkurencją na rynku, prosimy o niezwłoczny kontakt z Emissionshändler.com w celu uzyskania odpowiedniej oferty dla Państwa firmy, której dotyczy BEHG. Z przyjemnością powitamy Państwa jako klienta.

Handel certyfikatami zasadniczo nie należy do podstawowych kompetencji firm podlegających handlowi emisjami, ale nadal wymaga niezbędnej wiedzy specjalistycznej i wystarczających zasobów ludzkich. Aby zarządzać ryzykiem wynikającym z handlu emisjami w najlepszy możliwy sposób, warto zwrócić się o poradę i wsparcie do dostawcy usług, takiego jak Emissionshändler.com. Emissionshändler handluje kredytami węglowymi od ponad 15 lat i pomógł wielu klientom w całej Europie dzięki swoim usługom handlowym.

Z przyjemnością oferujemy Państwu nasze usługi w ramach komercyjnej części naszego pakietu CO2 Beztrosk, pakietu nEHS. Pakiet nEHS jest uzupełnieniem naszego pakietu BEHG, który obejmuje administracyjną część pakietu CO2 Beztrosk.

Więcej informacji na temat: Monitorowanie i raportowanie w nEHS/BEHG