Header Hintergrund

Kim jesteśmy?

Emissionshändler.com jest spółką należącą do GEMB mbH, Gesellschaft für Emissionsmanagement und Beratung mbH. GEMB mbH prowadzi stronę Emissionshändler.com w zakresie obowiązkowego handlu emisjami. GEMB mbH działa na rzecz klimatu i środowiska.

Emissionshändler.com i jego zespół są aktywnymi traderami w obowiązkowym europejskim handlu emisjami od 2006 roku. Emissionshändler.com jest również aktywny w krajowym handlu emisjami w Niemczech od 2021 roku i jest zarejestrowany na giełdzie EEX w Lipsku.

Emissionshändler.com działa w różnych obszarach biznesowych jako konsultant, handlowiec, firma usługowa i dostawca informacji.
Naszymi klientami są wyłącznie firmy, które są aktywne w handlu emisjami w UE i Niemczech, takie jak dostawcy energii (elektrownie, dostawcy gazu, producenci ciepła), przemysł na dużą skalę (cement, klinkier, papier, aluminium, szkło, chemikalia, rafinerie), zakłady komunalne, a także podmioty handlujące olejami mineralnymi, gazem płynnym i węglem.

Emissionshändler.com handluje prawami do emisji CO2 na własny rachunek dla przedsiębiorstw przemysłowych i komunalnych, kupuje i sprzedaje EUA (europejskie uprawnienia), aEUA (europejskie uprawnienia lotnicze), nEZ (krajowe uprawnienia do emisji), CER (certyfikowane redukcje emisji), VER (zweryfikowane redukcje emisji) w handlu dwustronnym z operatorami instalacji na podstawie ograniczenia do handlu spot zgodnie z MIFIDII.

Oprócz handlu, świadczone jest doradztwo w zakresie wszystkich działań i obowiązków związanych z handlem emisjami w ramach EU ETS i BEHG, a także oferowane są różne usługi związane z zarządzaniem rachunkami rejestrowymi. Wszystkie usługi są oferowane operatorom w ramach EU-ETS w pakiecie CO2 Beztrosk oraz w ramach nEHS w pakiecie BEHG/nEHS.

Zainteresowani klienci mogą również skorzystać z naszych kursów szkoleniowych i seminariów, które oferujemy każdej firmie o minimalnym obrocie 5000 euro dziennie.

Ponadto Emissionshändler.com jest wydawcą News-Emisje, który ukazuje się od 2006 roku i który w maksymalnie 12 wydaniach rocznie przedstawia aktualne tematy w języku niemieckim dla operatorów z europejskiego sektora handlu emisjami.