[Translate to Polnisch:]

Kim jesteśmy?

Emissionshändler.com® jest spółką należącą do GEMB mbH, Gesellschaft für Emissionsmanagement und Beratung mbH.
GEMB mbH prowadzi stronę internetową Emissionshändler.com® w zakresie obowiązkowego handlu emisjami oraz stronę  internetową Climate-Company w zakresie dobrowolnego handlu emisjami. Obie dywizje GEMB mbH są aktywne w zakresie klimatu i środowiska.

Emissionshändler.com® był jednym z pierwszych przedsiębiorstw założonych w 2006 r., które oferowało doradztwo w zakresie handlu emisjami - w szczególności w zakresie zleceń przydziału. W zakresie certyfikatów Emissionshändler.com® był pierwszym przedsiębiorstwem, które rozpoczęło handel unijnymi prawami do emisji.

Emissionshändler.com® handluje prawami CO2 (kupno, sprzedaż, wymiana) na własny rachunek dla przedsiębiorstw przemysłowych i zakładów komunalnych, kupuje i sprzedaje EUA (European Allowances), aEUA (Aviation European Allowances), CER (Certified Emissions Reductions), VER (Verified Emission Reductions) w handlu dwustronnym z operatorami instalacji na podstawie ograniczenia do handlu spotowego zgodnie z MIFIDII.

Poza handlem, doradztwo w zakresie wszystkich działań i obowiązków w handlu emisjami EU-ETS i BEHG oraz różne usługi związane z zarządzaniem kontami rejestrowymi. Wszystkie usługi razem oferowane są operatorom w ramach EU-ETS w pakiecie wolnym od trosk związanych z emisją CO2.

Ponadto Emissionshändler.com® jest wydawcą ukazującego się od 2006 roku News-emisje, który w maksymalnie 12 wydaniach rocznie przedstawia w języku niemieckim aktualne tematy dla operatorów z europejskiego sektora handlu emisjami.