Header Hintergrund

Dostępne są następujące pakiety BEHG/nEHS

Do wyboru jest pakiet BEHG obejmujący doradztwo i wsparcie w systemie BEHG oraz pakiet nEHS obejmujący handel uprawnieniami i zarządzanie kontami rejestrowymi.

W pakiecie BEHG Emissionshändler.com przejmuje usługi dla swoich klientów, takie jak przygotowanie planu monitorowania, rocznego sprawozdania CO2 oraz unikanie podwójnego liczenia i podwójnego naliczania.

W pakiecie nEHS przejmowane jest pozyskiwanie i umarzanie uprawnień oraz oferowane jest udostępnienie zewnętrznego przedstawiciela, który przejmuje zgodne z prawem prowadzenie konta ewidencyjnego dla przedsiębiorstwa zgodnie z zasadą 4 oczu.