Header Hintergrund

Prowadzenie konta rejestru w nEHS

Przedstawiciele konta - Ryzyko w rejestrze nEHS

Niestety, wypełnianie obowiązków sprawozdawczych nie jest wystarczające dla firmy podlegającej nEHS. Oprócz zarządzania raportami na platformie DEHSt (KOBiZE), wymagane jest zarządzanie portfelem krajowych uprawnień do emisji (nEZ) w rejestrze nEHS. Dotyczy to handlu nEZ, ich umorzenia na rzecz Niemieckiego Urzędu ds. Handlu Emisjami (DEHSt) oraz, w stosownych przypadkach, transferu uprawnień między różnymi wewnętrznymi rachunkami rejestrowymi firmy.

Warunkiem wstępnym skutecznego zarządzania rachunkiem w rejestrze jest istnienie dobrze wyszkolonych przedstawicieli ds. rachunków, którzy są dostępni przez cały czas. W przeciwnym razie nieprawidłowe działania w rejestrze i nieprzestrzeganie terminów mogą prowadzić do zablokowania rachunku w rejestrze i nałożenia surowych kar.

Jako dystrybutor paliw jesteś posiadaczem rachunku rejestrowego. Do obsługi tego rachunku, na który należy przekazywać, przechowywać i ponownie przekazywać zakupione uprawnienia, potrzebni są przedstawiciele, którzy muszą przeprowadzać transakcje ze skomplikowanymi procedurami telefonicznymi i uwierzytelnianiem w specjalnym oprogramowaniu, których ryzyko znacznie wykracza poza normalny poziom.

Przedstawiciele konta, jako przedstawiciele osoby prawnej, są wyłącznie odpowiedzialni za zapewnienie, że przepisy prawne określone w rozporządzeniu w sprawie rejestru są wdrażane na koncie rejestrowym.  

Wszystkie zadania i obowiązki wiążą się z wysokim ryzykiem, jeśli nie są wykonywane terminowo i prawidłowo.
W związku z tym, to każda spółka musi zapewnić wystarczającą dostępność upoważnionych przedstawicieli do obsługi konta przez cały czas i upewnić się, że osoby te posiadają niezbędną wiedzę, aby móc działać w sposób terminowy i zgodny z prawem.

Oczywiste jest, że regularne szkolenia, a co za tym idzie przestoje operacyjne, zauważalnie zwiększą koszty wewnętrzne.

Jeśli dojdą Państwo do wniosku, że rozbudowane kompetencje w zakresie zarządzania kontami rejestrowymi nEHS nie są dla Państwa opcją i chcą Państwo jak najlepiej zminimalizować ryzyko operacyjne wynikające z niezbędnych działań rejestrowych, chętnie Państwu pomożemy. W Emissionshändler.com oferujemy działanie w charakterze zewnętrznego przedstawiciela w celu zapewnienia ciągłego i odpowiedzialnego zarządzania kontem w rejestrze.

Jeśli dojdą Państwo do wniosku, że rozbudowane kompetencje w zakresie zarządzania kontami rejestrowymi nEHS nie są dla Państwa opcją i chcą Państwo jak najlepiej zminimalizować ryzyko operacyjne wynikające z niezbędnych działań rejestrowych, chętnie Państwu pomożemy. W Emissionshändler.com oferujemy działanie jako zewnętrzny przedstawiciel w celu zapewnienia ciągłego i odpowiedzialnego zarządzania kontem w rejestrze.

Emissionshändler.com z przyjemnością oferuje swoje usługi w ramach pakietu nEHS, który obejmuje komercyjną część naszego pakietu CO2 beztrosk dla stron zobowiązanych do nEHS. Pakiet nEHS jest uzupełnieniem naszego pakietu BEHG, który jest administracyjną częścią pakietu CO2 beztrosk.

Więcej informacji na temat: Monitorowanie i raportowanie w nEHS/BEHG