Oferta: Pakiet bez trosk CO2!

Aby móc indywidualnie i z powodzeniem realizować w przedsiębiorstwie prawne i ekonomiczne wymogi systemu handlu emisjami UE (EU-ETS), Emissionshändler.com® dzieli wszystkie niezbędne działania na różne obszary, które są udostępniane przedsiębiorstwu indywidualnie jako jeden lub kilka pakietów usług EU-ETS lub łącznie jako Pakiet bez trosk o CO2.
Cztery indywidualne pakiety zawierają:

  • prowadzenie rachunku zgodnie z prawem - Pakiet Rachunek
  • szczegółowe informacje techniczne - Pakiet Informacyjny
  • kompetentne doradztwo w zakresie usług - Pakiet Doradczy
  • skuteczny handel certyfikatami - Pakiet Handlowy

Jeśli przedsiębiorstwo chce całkowicie odciążyć się od wszystkich koniecznych działań i ryzyk w handlu emisjami UE, nie naruszając przy tym swoich zobowiązań prawnych, jak również wypełniać swoje zadania w sposób zgodny z prawem, terminowy, kompletny, przejrzysty i konsekwentny, a przy tym ekonomiczny, może wybrać zaprojektowany przez Emissionshändler.com® Pakiet bez trosk CO2, który w całości stanowi zawartość wyżej wymienionych czterech pojedynczych pakietów.

Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o przesłanie niewiążącej propozycji umowy dotyczącej pakietów CO2 w ramach EU-ETS.

Szczegółową zawartość usług poszczególnych pakietów CO2 można znaleźć w naszych dostępnych przeglądach Pakietów konto, informacji, doradztwa i handlu Emissionshändler.com®, które są dostępne indywidualnie w różnych cenach w różnych terminach lub są oferowane również jako kompleksowy pakiet beztroski CO2 po obniżonej cenie całkowitej.

Dalsze informacje i ceny, które zależą od liczby i czasu trwania pakietów, znajdą Państwo w naszych indywidualnych specyfikacjach usług lub na życzenie w formie oferty.

Emissionshändler.com® - Eksperci w zakresie doradztwa i handlu CO2 przedstawiają pakiet beztroski CO2!