Header Hintergrund

Pytania i odpowiedzi dotyczące kwot THG

Pytania dotyczące wypłat

Podczas procesu rejestracji wybierz opcję bezpośredniej wypłaty w ciągu 24 godzin i podaj swoje dane bankowe. Wówczas w ciągu 24 godzin wyślemy do Ciebie wypłatę w wysokości 300 euro i zapłacimy za Ciebie z góry. Składka może być również powiększona o wartość wprowadzonego kodu vouchera.

Jeśli podczas rejestracji zdecydują Państwo, że możemy przetwarzać i sprzedawać Państwa kwotę THG przez kolejne 3 lata kalendarzowe, otrzymają Państwo płatność przelewem bankowym w powtarzającej się corocznie formie na początku roku. Wysokość płatności może ulec zmianie ze względu na uwarunkowania prawne lub ekonomiczne, ale będziemy Cię informować o tych zmianach.

Po zarejestrowaniu się u nas, załatwiamy wniosek w Federalnym Urzędzie Ochrony Środowiska, załatwiamy wszystkie formalności z urzędem celnym, łączymy sporo wniosków i sprzedajemy je koncernom olejów mineralnych. Cały proces trwa średnio około 10-12 tygodni. Za pośrednictwem naszego ekskluzywnego serwisu 24-godzinnego otrzymają Państwo w ciągu 24 godzin bezpośrednią wypłatę w wysokości 300 €. Premia stałej kwoty może być zwiększona o wartość dowolnego wprowadzonego kodu vouchera.
Jeśli wybierzesz kwotę Flex, wypłacimy Ci bezpośrednio do 85% osiągniętego obrotu. Wysokość opcji Flex zależy jednak od podaży i popytu na rynku kwot THG i może ulegać znacznym wahaniom. Dlatego istnieje również szczątkowe ryzyko, że może ona ostatecznie wynieść mniej niż 300 €.
W procesie rejestracji możesz wybrać jedną z dwóch opcji wypłaty. Najlepsze jest to, że możesz otrzymać wypłatę co roku.

Skutki podatkowe uzyskania przychodu z tytułu kwot THG
Operator punktu ładowania lub osoba, na którą zarejestrowany jest pojazd elektryczny o napędzie akumulatorowym, może sprzedać swój kontyngent THG jako posiadacz. Nie ma znaczenia, czy pojazd jest wykorzystywany prywatnie czy komercyjnie.
Zgodnie z koordynowanym na poziomie krajowym oświadczeniem Krajowego Urzędu Skarbowego kraju związkowego Nadrenia-Palatynat z dnia 21 marca 2022 r., wpływy ze sprzedaży kontyngentu THG dla pojazdów będących własnością prywatną nie podlegają podatkowi dochodowemu. Kwoty emisji gazów cieplarnianych są określane przez organy podatkowe jako zbywalne (niematerialne) aktywa. Ponieważ właściciel pojazdu sam nie nabył kwoty THG, nie ma zatem podlegającej opodatkowaniu transakcji sprzedaży prywatnej. Ponieważ sprzedaż nie stanowi usługi w rozumieniu sekcji 22 nr 3 ustawy o podatku dochodowym, z sekcji 22 nr 3 ustawy o podatku dochodowym nie wynika obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży kwot THG, jeżeli została ona dokonana przez osobę prywatną.
Jeżeli jednak sprzedaż kwoty THG dotyczy pojazdu elektrycznego - który może być przyporządkowany do majątku przedsiębiorstwa - wówczas przychody ze sprzedaży podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako dochód z działalności gospodarczej.

Wpływ dochodów z kwot THG na podatek VAT
Jeżeli kwota THG jest sprzedawana przez osobę prywatną, nie jest to działalność trwała w rozumieniu § 2 ust. 1 UStG. Nie powoduje to ustalenia statusu osoby prywatnej jako przedsiębiorcy dla celów VAT. Transakcja ta nie podlega zatem opodatkowaniu podatkiem VAT.
Jednakże, jeśli przedsiębiorca przekazuje kwotę THG dla pojazdu nabywcy, który jest przypisany do jego działalności, sprzedaż ta jest również częścią jego działalności przedsiębiorczej.

Wysokość dodatku zależy od wielu czynników, które czynią ten proces skomplikowanym. Na przykład oszczędność emisji różni się w różnych klasach pojazdów, dlatego maksymalna rekompensata zależy między innymi od klasy pojazdu.
Z tego powodu upraszczamy dla Ciebie cały proces i rekompensujemy Ci ryczałt w wysokości 300 euro. Możesz jednak wybrać również naszą kwotę Flex, gdzie wypłacamy Ci nawet 85% składki. Zależy to jednak od podaży i popytu na rynku kwot THG i może ulegać dużym wahaniom. Ponadto w każdej chwili możesz polecić znajomym i otrzymać dodatkowe 25 € za każdego poleconego znajomego z e-samochodem.

Otrzymujesz od nas roczną opłatę, dopóki jesteś właścicielem pojazdu. O zaoszczędzone przez Twój e-samochód emisje CO2 możemy co roku występować do Federalnej Agencji Ochrony Środowiska i sprzedawać je. W tym celu potrzebujemy jednak co roku Twojego dowodu rejestracyjnego. Będziemy się z Państwem kontaktować w tej sprawie. W przypadku zmiany prawnych lub ekonomicznych warunków ramowych możemy być zmuszeni do dostosowania płatności.

Wcale nie! Nasza usługa jest dla Ciebie całkowicie bezpłatna i pozbawiona ryzyka. Finansujemy się poprzez udział w sprzedaży Państwa kwoty THG. Większość oczekiwanej ceny rynkowej trafia oczywiście do Państwa - a naszym celem jest przekazanie Państwu co najmniej 75% premii. W przypadku wyboru opcji Flex, przekazujemy Państwu do 85% premii i pobieramy prowizję w wysokości około 15%.

To nie jest problem. Po sprzedaży e-samochodu proszę usunąć pojazd ze swojego profilu. Nadal otrzymają Państwo wynagrodzenie za bieżący rok kalendarzowy. Jeśli kupiłeś nowy e-samochód, możesz go zarejestrować bezpośrednio w swoim profilu.

Przy nowym samochodzie otrzymujesz pełną składkę za e-samochód do końca roku. W przypadku samochodu używanego istnieje możliwość, że poprzedni właściciel zarejestrował już pojazd. W takim przypadku możesz otrzymać premię dopiero od następnego roku kalendarzowego.

Pytania dotyczące rejestracji

Nie, niestety nie. Możesz jednak w każdej chwili zarejestrować się u nas, aby stać się kolejnym i otrzymywać nagrody. Jeśli później będziesz jeździć e-samochodem i będziesz jego właścicielem, skorzystasz z kwoty.

Przy sprzedaży kontyngentu THG kluczowe jest, abyś był właścicielem pojazdu. Najlepszym sposobem na to jest sprawdzenie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, kto jest tam wpisany jako właściciel. Jeśli jesteś właścicielem, wtedy również otrzymasz kwotę.
Jeśli nie jesteś wpisany jako właściciel, nie będziesz mógł sprzedać kwoty. Oczywiście nadal można się u nas zarejestrować i polecać przyjaciół lub znajomych, aby otrzymać premię.

Nie, ale wtedy można otrzymać bonus. W tym celu trzeba się zarejestrować, a następnie można poprzez swoje konto zwerbować właściciela e-pojazdu. Może on wtedy zarejestrować się i sprzedać swój kontyngent THG.

Oczywiście pojazdy firmowe również mogą się u nas zarejestrować i sprzedawać swoje kwoty. W tym celu wystarczy skorzystać z funkcji rejestracji dla firm i wpisać nazwę firmy, tak jak widnieje ona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
Ważne jest tu jednak, abyś z firmowego adresu e-mail wysłał do nas również krótki, nieformalny e-mail na adres <później>, aby potwierdzić, że jesteś upoważniony do działania w imieniu firmy.

Aby zarejestrować się w celu sprzedaży swojej kwoty potrzebujemy od Ciebie:

- pełne imię i nazwisko

- dane adresowe

- ważny adres e-mail

- skan dowodu rejestracyjnego lub jego czytelne zdjęcie

- dane bankowe dla naszej płatności

W takim przypadku należy jak najszybciej poinformować nas e-mailem, jak tylko samochód zostanie sprzedany. Wówczas Państwa rejestracja na samochód zakończy się odpowiednio z końcem danego roku. Ponieważ Federalna Agencja Ochrony Środowiska przyznaje co roku ryczałt w całości pierwszemu wnioskodawcy, w żadnym wypadku nie muszą Państwo zwracać składki. Nowy właściciel samochodu może zarejestrować swój limit emisji gazów cieplarnianych dopiero na początku następnego roku.

Jest to możliwe tylko w przypadku kilku pojazdów, jeśli jesteś jedynym właścicielem. Jeśli są różni właściciele, proszę utworzyć rejestrację/profil dla każdego właściciela.

Pytania dotyczące ochrony danych, podstawy prawnej i ochrony klimatu

Twoje przesłane dokumenty i dane są bezpieczne. Wszystkie Twoje dokumenty i ruch danych są szyfrowane według najwyższych standardów i przechowywane na serwerach w Niemczech. Stawiamy bardzo wysokie wymagania w zakresie ochrony danych i jesteśmy oczywiście zgodni z DSGVO, dlatego Państwa dane są wykorzystywane wyłącznie do rozpatrzenia Państwa wniosku. Wykorzystujemy Państwa dokumenty i informacje o pojeździe, aby poświadczyć zaoszczędzoną emisję w Federalnym Ministerstwie Środowiska i aby móc przedstawić Państwu jak najlepszą ofertę w tym zakresie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności. Szczegółowe informacje na temat kontyngentu THG można znaleźć na tej stronie celnej.

 

Poprzez kontyngent redukcji gazów cieplarnianych (THG quota) przedsiębiorstwa z branży olejów mineralnych są zobowiązane do kompensacji swoich emisji CO2 oraz do współfinansowania przejścia z napędów kopalnych na mobilność elektryczną. Kwota ta określa, ile CO2 musi zostać skompensowane przez firmy sprzedające paliwa kopalne. Od 2022 roku będą Państwo mieli prawo do przychodów z kar za CO2 płaconych przez te firmy za Państwa samochód elektryczny.

My zajmujemy się złożeniem wniosku, wnioskiem do Federalnej Agencji Ochrony Środowiska, urzędem celnym itp., pakowaniem certyfikatów CO2, jak również sprzedażą firmom sprzedającym paliwa mineralne.

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie energii odnawialnej II (RED II) (2018/2001/UE) zobowiązuje kraje członkowskie do silniejszego ograniczenia emisji w transporcie. W Niemczech odbywa się to za pośrednictwem kwot redukcji gazów cieplarnianych. Właściwe ustawy i rozporządzenia w kontekście elektromobilności to Federalna Ustawa o Kontroli Emisji (BImSchG) oraz 38 Federalne Rozporządzenie o Kontroli Emisji (BImSchV nr 38). Odpowiednia nowa wersja została uchwalona latem 2021 roku.

 

Rząd federalny chce dokonać redystrybucji środków finansowych z produktów kopalnych na odnawialne źródła energii w transporcie. Poprzez wydawanie certyfikatów ekologicznych powstaje skuteczna promocja bezemisyjnego transportu.

 

Tak! Zapłata kwoty THG jest całkowicie niezależnym instrumentem politycznym i może być stosowana co roku za każdy e-samochód.

Zakup uprawnień do emisji gazów cieplarnianych za pośrednictwem Emissionshändler.com

Zakup kwot THG będzie realizowany od 27.05.2022 przez Emissionshändler.com i jej partnera współpracy technicznej GreenAir poprzez aktywowany formularz rejestracyjny.
Jeśli jesteś firmą i chciałbyś zarejestrować więcej niż 10 e-pojazdów, wyślij nam nieformalny e-mail.