Zakup i sprzedaż certyfikatów

EUA, aEUA, BEHG, CER, VER certyfikatów

Obowiązkowy handel emisjami w UE
Emissionshändler.com® oferuje jako handlowiec przedsiębiorstwom z obszaru gospodarki komunalnej, przemysłu i lotnictwa wszystkie niezbędne certyfikaty emisyjne do zakupu i nabycia. Są to EUA i aEUA dla obowiązkowego systemu handlu uprawnieniami do emisji EU-ETS. Więcej informacji na temat handlu z europejskimi uprawnieniami EUA.

 

Obowiązkowy handel emisjami DE
Emissionshändler.com® oferuje do kupna i sprzedaży przedsiębiorstwom komunalnym, dostawcom gazu, dostawcom ciepła, dostawcom usług energetycznych, jak również przedsiębiorstwom olejów mineralnych i operatorom zbiorników certyfikaty BEHG z krajowego systemu handlu emisjami nEHS zgodnie z ustawą o handlu emisjami paliw BEHG. Więcej informacji na temat handlu certyfikatami BEHG.

 

Dobrowolny handel emisjami
Emissionshändler.com® oferuje dobrowolny handel emisjami z certyfikatami EUA, VER i CER o różnej jakości i rodzaju certyfikacji poprzez swoją spółkę-córkę Climate Company® klientom prywatnym, handlowcom, przedsiębiorstwom produkcyjnym, spedytorom i innym sektorom gospodarki. Handel ten jest jednak możliwy tylko jako zakup wraz z anulowaniem odpowiednich certyfikatów. Więcej informacji na temat dobrowolnego handlu certyfikatami EUA, CER i VER.

Sprzedaż bez kasowania certyfikatów jest możliwa tylko dla zarejestrowanych hurtowników. W tym celu prosimy o kontakt z nami tutaj.