Pakiet konto do zgodnego z prawem zarządzania kontami

Jeśli firma chce uniknąć kar zagrażających jej istnieniu, operatorzy instalacji w europejskim systemie handlu emisjami są uzależnieni od zgodnego z prawem i wiarygodnego zarządzania kontami rejestrowymi przez swoich przedstawicieli.

Zgodne z prawem i wolne od ryzyka zarządzanie kontem rejestru jest największym wyzwaniem dla operatorów instalacji od czasu reformy rozporządzenia 389/2013 w sprawie rejestru. Ryzyko występujące tam w zarządzaniu kontem CO2 może szybko osiągnąć 7-cyfrowe kwoty z powodu błędu ludzkiego lub technicznego. Więcej informacji na ten temat w naszym pakiecie konto.

Usługi w ramach pakietu konto w znacznym stopniu uwalniają firmę od wysokiego ryzyka, które może wystąpić w przypadku niewłaściwego zarządzania kontem lub z powodu awarii technicznej lub ludzkiej.

Niepowodzenie przedstawicieli i/lub ich technologii jest kompensowane przez wyznaczenie zewnętrznego przedstawiciela z Emissionshändler.com®, który również nadzoruje terminy administracyjne i prawne. Przedsiębiorstwo może wybrać aktywną lub pasywną rolę poprzez Emissionshändler.com®, przy czym Emissionshändler.com® wykonuje wszystkie niezbędne czynności jako 3. lub 4. upoważniony w zasadzie 4 oczu lub jest dostępny tylko jako zabezpieczenie w nagłych przypadkach i wspiera upoważnionych w przedsiębiorstwie w poruszaniu się po oprogramowaniu rejestru, które często zmienia się z powodu aktualizacji.
Szczegółowy opis usług znajduje się w części Usługi Konto Rejestrowe w szczegółach.

Jeżeli przedsiębiorstwo chce nie tylko odciążyć się od wszystkich koniecznych czynności i ryzyka na koncie ewidencyjnym, ale również chce pracować ekonomicznie efektywnie w pozostałych obszarach handlu emisjami i w ten sposób zmniejszyć ryzyko, może wybrać zaprojektowany przez Emissionshändler.com® pakiet beztroski CO2, który w całości stanowi zawartość łącznie czterech pojedynczych pakietów.
Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o przesłanie niewiążącej propozycji umowy dotyczącej pakietów CO2 w ramach EU-ETS.

 • Zainstalowanie Emissionshändler.com® jako 3. upoważnionego przedstawiciela na koncie rejestracyjnym przedsiębiorstwa, łącznie z elektroniczną rejestracją w systemie uwierzytelniania ECAS UE.
 • Pełnienie aktywnej roli jako 3. upoważniony przedstawiciel na koncie rejestrowym, tj. inicjowanie wszystkich niezbędnych działań z późniejszym zatwierdzeniem przez 1. lub 2. upoważnionego spółki. Celem jest odciążenie właściciela konta od wszystkich czynności związanych z zarządzaniem kontem. (np. transakcje dotyczące certyfikatów, zwrot certyfikatów, wprowadzanie VET, administrowanie przedstawicielami kont).
 • Opcjonalnie na żądanie: Przejęcie wyłącznie pasywnej roli trzeciego upoważnionego przedstawiciela na rachunku rejestrowym, na wypadek awarii pierwszego lub drugiego upoważnionego lub technologii, w celu zapewnienia wykonania najpilniejszych zobowiązań prawnych (zabezpieczenie).  
 • Tworzenie nowych upoważnionych przedstawicieli i nowych posiadaczy rachunków (nie w przypadku zmiany operatora).
 • Tworzenie niezbędnych identyfikatorów użytkownika URID w rejestrze UE, łączenie loginów ECAB z nowymi upoważnionymi przedstawicielami, ustanawianie i utrzymywanie dostępów URID i ECAS dla posiadaczy rachunków oraz przetwarzanie odpowiednich e-maili weryfikacyjnych z UE i aktywowanie zawartych w nich linków.
 • Pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów, np. wypisy z rejestru handlowego, zaświadczenia o numerze NIP, dane firmy zgodnie z dyrektywą UE 2005/60/WE, raporty roczne, dokumenty osobowe.
 • Wprowadzanie zmian w danych osobowych lub komunikacyjnych upoważnionych przedstawicieli, w tym przygotowywanie odpowiednich wniosków elektronicznych.
 • Założenie nowego operatora i osoby prowadzącej konto dla posiadacza konta, w tym opracowanie niezbędnych wniosków elektronicznych do UE i KOBiZE.
 • Zakładanie i usuwanie rachunków powierniczych posiadacza rachunku.
 • Wsparcie w przypadku problemów z dostępem do konta w rejestrze oraz nawigacja we wszystkich pozycjach menu konta w rejestrze.
 • Koordynacja telefoniczna niezbędnych czynności w rejestrze
 • Pomoc w obowiązkowym rotacyjnym sprawdzaniu aktualizacji danych istniejących upoważnionych przedstawicieli i posiadaczy rachunków zgodnie z rozporządzeniem 389/2013 art. 25 (1) i art. 25 (4).
 • Dokumentacja wysyłania i potwierdzania odbioru przekazania i zwrotu uprawnień.