Pakiet handlowy dla udanego handlu uprawnieniami do emisji CO2

Operatorzy zakładów w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji są uzależnieni od kompetentnych specjalistów ds. handlu oraz dostępu do płynnych rynków, jeśli chcą nabyć swoje uprawnienia do emisji po konkurencyjnych cenach.

Usługi w ramach pakietu handlowego obejmują stałe wsparcie dla firmy we wszystkich kwestiach związanych z zakupem, sprzedażą, wymianą i pożyczaniem uprawnień, różnymi możliwościami nabycia na różnych rynkach, a także realizacją transakcji i ich obsługą administracyjną.

Szczególny nacisk kładzie się tutaj na stale dostępne doradztwo handlowe, które ma na celu ekonomiczne nabycie certyfikatów emisyjnych dla przedsiębiorstwa przez telefon lub podczas wizyty na miejscu.
Szczegółowy opis usług znajduje się w części Usługi handlowe w szczegółach.

Jeżeli przedsiębiorstwo chce nie tylko uwolnić się od wszystkich koniecznych czynności i ryzyka w handlu certyfikatami, ale również chce pracować ekonomicznie i efektywnie w pozostałych obszarach handlu emisjami i w ten sposób zmniejszyć ryzyko, może wybrać zaprojektowany przez Emissionshändler.com® Pakiet bez trosk CO2, który w całości stanowi zawartość łącznie czterech pojedynczych pakietów.
Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o przesłanie niewiążącej oferty umowy dotyczącej pakietów CO2 w ramach EU-ETS.

 • Zakup i sprzedaż uprawnień do emisji w ramach obowiązkowego handlu emisjami w UE, w szczególności certyfikatów EUA, aEUA i CER (bez opłat transakcyjnych i kosztów zakupu certyfikatów).
 • Wsparcie w znalezieniu odpowiedniego momentu na zakup i/lub sprzedaż uprawnień.
 • Doradztwo handlowe przez telefon lub na miejscu (na miejscu tylko w przypadku jednoczesnej rezerwacji Pakietu Info) w przedsiębiorstwie w zakresie aktualnego rozwoju cen i wolumenu w handlu emisjami.
 • Doradztwo handlowe w zakresie zakupu i sprzedaży certyfikatów redukcji CO2 w rejestrze Kioto.
 • Zalecenia dotyczące dwustronnego handlu i punktów wymiany uprawnień do emisji w Europie.
 • Wsparcie w zakresie wymiany uprawnień CER znajdujących się na rachunku rejestrowym spółki na uprawnienia EUA/aEUA w celu wypełnienia obowiązku umorzenia.
 • Opracowywanie strategii zamówień w ramach zarządzania portfelem.
 • Doradztwo handlowe w zakresie kredytowania uprawnień i transakcji zabezpieczających cenę.
 • Przegląd i analiza dwustronnych umów handlowych spółki z osobami trzecimi oraz pomoc w sporządzaniu umów.
 • Doradztwo (nie konsulting) w zakresie poprawnej podatkowo księgowości w handlu CO2, przygotowanie odpowiednich szablonów dla firmy.
 • Wycena pakietów certyfikatów dla spółki na koniec roku obrotowego, np. w terminie wygaśnięcia grudniowego forwarda, w ostatni poniedziałek grudnia lub na żądanie w terminie przydziału dla celów wyceny bilansowej certyfikatów w spółce.